Company Announcements

Data Respons ASA: Rekordkvartal

Source: OMX
Data Respons ASA: Rekordkvartal


- Høy aktivitet på tvers av geografiske regioner, forretningssegmenter og vertikale markeder bidro til rekordsterk omsetning og resultat for konsernet. De store trendene som IoT, automasjon og industriell digitalisering gir stor tilgang på spennende teknologiprosjekt, spesielt for selskaper som behersker både software og hardware, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Konsernets driftsinntekter for andre kvartal ble MNOK 432,6 (356,6), en vekst på 21%. EBITA ble MNOK 45,0 (31,6). EBIT var MNOK 39,5 (25.3). Resultatet for perioden var på MNOK 26,9 (14,1) og EPS var 0,35 (0,24) NOK. Data Respons hadde en kontantstrøm fra driften på MNOK 43,2 (55,8) i kvartalet.

Konsernets driftsinntekter for første halvår ble MNOK 884,9 (709,5), en vekst på 25 %. EBITA ble MNOK 95,9 (61,8). EBIT var MNOK 84,8 (52,2).  Kontantstrøm fra drift ble MNOK 66,1 (6,1).

Lønnsom vekst – en viktig del av selskapets DNA
Data Respons fortsatte den sterke utviklingen inn i andre kvartal. Omsetningen økte med 21% samtidig som lønnsomheten økte med 42%. Selskapet opplever høy aktivitet på tvers av geografiske regioner, forretnings-segmenter og vertikale markeder drevet av megatrender som IoT, industriell digitalisering og automasjon.

- Det ligger i selskapets DNA å fokusere på lønnsom vekst. Vi iverksetter hvert år mange tiltak, både kortsiktige og av mer langsiktig karakter, for å lykkes. Dette inkluderer nyetableringer, teknologioverføring, rekrutering av nye talenter, samarbeid med universiteter og kundeaktiviteter. Med en årlig vekst på 17% over de siste 18 årene har vi bevist at vi er et langsiktig vekstselskap, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Oppkjøp gir synergier
- Vi gjennomførte en vellykket rettet emisjon på NOK 324 millioner i løpet av andre kvartal. Dette styrker balansen vår og muliggjør vår langsiktige vekststrategi. Den første uken i juli fikk vi to nye R&D Services selskaper i konsernet; Stockholmsbaserte inContext og Donat Group fra Tyskland. Begge selskapene er høyt spesialiserte og gir synergier både når det gjelder kunder og nye kompetanseområder. Det viktigste er likevel at vi får mange nye dyktige ingeniører med lidenskap for å utvikle smartere produkter og fremtidens softwareløsninger, fortsetter Ragnvaldsen.

Fortsatt god utvikling
- Vi har hatt en positiv start på 2019 med rekordhøy omsetning og lønnsomhet. Markedsutsiktene er gode og vi opplever økende etterspørsel fra våre kunder som ønsker å investere i mer moderne produktplattformer og bærekraftig teknologi. Data Respons vil fortsette veksten gjennom en kombinasjon av god organiske utvikling og utvalgte oppkjøp i Norden og Tyskland for å styrke vår posisjon som en komplett teknologipartner for fremtidsrettede industri- og teknologibedrifter, avslutter Ragnvaldsen.


For ytterligere informasjon:
Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tel. +47 913 90 918
Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tel. + 47 950 36 046

Om Data Respons
Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og embedded markedet. Vi tilbyr industrielle dataprodukter, R&D tjenester og innebygde løsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, oljeservice, transport, energi og telekommunikasjon.

Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologi-indeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Taiwan og Tyskland. www.datarespons.com 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg