Company Announcements

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 14. september 2022

Source: OMX
Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 14. september 2022

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endelig vedtaget.

Til behandling var forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 2 samt generalforsamlingens bemyndigelse til brug for vedtægternes registrering.

Erhvervsstyrelsen anmodes herefter om registrering af det vedtagne.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil