Company Announcements

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

Source: OMX
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

HCS Holding 2021 ApS, der er nærtstående til Bestyrelsesformand Hans W. Schur, har i dag købt 3.800 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 266,64 svarende til DKK 1.013.242,64.

JSC Holding 2021 ApS, der er nærtstående til Bestyrelsesformand Hans W. Schur, har i dag købt 3.800 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 266,64 svarende til DKK 1.013.242,64.

Vedhæftet fil