Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Source: OMX
Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

SAMPO OYJ                          PÖRSSITIEDOTE                                                 28.5.2021 klo 15.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus on 27.5.2021 noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,36 % osakkeista
5,31 % äänistä
0,06 % osakkeista
0,06 % äänistä
5,42 % osakkeista
5,37 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)4,99 % osakkeista
4,95 % äänistä
0,06 % osakkeista
0,06 % äänistä
5,05 % osakkeista
5,00 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 29 748 699 osaketta
29 748 699 ääntä
  5,36 % osakkeista
 5,31 % äänistä
A YHTEENSÄ29 748 699 osaketta
29 748 699 ääntä
 5,36 % osakkeista
 5,31 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depository Receipt (US79588J1025)--Osakeomistus270 702 osaketta
270 702 ääntä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä
Lainatut arvopaperit--Osakeomistus82 942 osaketta
82 942 ääntä
0,01 % osakkeista
0,01 % äänistä
CFD--Nettoarvon tilitys953 osaketta
953 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
   B YHTEENSÄ354 597 osaketta
354 597 ääntä
0,06 % osakkeista
0,06 % äänistä

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com