Yara leverer økt avkastning og foreslår tilleggsutbytte

Source: OMX
Yara leverer økt avkastning og foreslår tilleggsutbytte

Oslo, 16. juli 2021: Yara rapporterer økte resultater i andre kvartal, med økte priser som mer enn utlignet høyere energikostnader. Nettoresultatet for andre kvartal var USD 539 millioner (USD 2,10 per aksje) sammenlignet med USD 223 millioner (USD 0,83 per aksje) ett år tidligere.

Hovedelementene i resultatet for andre kvartal er:

  • EBITDA eksklusive spesielle poster1 USD 775 millioner, opp fra USD 588 millioner ett år tidligere, med økte priser og bedring i premiene
  • USD 3 milliarder i fri kontantstrøm2 over de siste fire kvartalene
  • 9.8 % ROIC3, opp fra 7.3% ett år tidligere
  • 20 kroner per aksje tilleggsutbytte foreslått

«Yara leverer sitt tolvte kvartal på rad med økt kapitalavkastning, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 32 %, noe som reflekterer økte priser og bedring i premiene», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Vår kontantstrøm fortsetter å øke, med nesten 3 milliarder US dollar i fri kontantstrøm gjennom de siste fire kvartalene. Som et resultat av dette foreslår vi et tilleggsutbytte på 20 kroner per aksje for utbetaling i tredje kvartal, i tråd med Yaras politikk for kapitalallokering», sier Holsether.

Driftsresultatet for andre kvartal var USD 477 millioner, sammenlignet med USD 335 millioner ett år tidligere. Nettoresultatet eksklusive valutaeffekter og spesielle poster var USD 1,42 per aksje, sammenlignet med USD 1,06 for andre kvartal 2020.

Yaras fundamentale markedsforhold er robuste, ettersom utfordringene knyttet til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen landbruk og hydrogenøkonomien. Yaras ledende virksomheter innen matvareløsninger og ammoniakk er godt posisjonert til å adressere disse utfordringene og skape nye forretningsmuligheter.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 16. juli kl. 12:00:
https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) For definisjon og avstemming av EBITDA eksklusive spesielle poster, se APM-avsnitt side 31 i kvartalsrapporten
2) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter minus netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. Se kontantstrøm på side 16 i kvartalsrapporten
3) For definisjon og avstemming av ROIC, se APM-avsnitt side 33 i kvartalsrapporten

Alternative resultatmål: alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 31-36 i kvartalsrapporten.


Kontakt

Silje Nygaard, Investorkontakt
Mobil: 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com

Josiane Kremer, Mediekontakt
Mobil: 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com


Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg