Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Source: OMX
Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. onlangs Umicore te kennen gegeven dat zij de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden voor het totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten).

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempelonderschrijding Datum van kennisgeving Directe stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal
16 september 2021 17 september 2021 4,61% 0,36% 4,97%

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 17 septembre 2021
  • Datum van drempelonderschrijding: 16 septembre 2021
  • Onderschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
  • Noemer: 246.400.000


De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene                            +32 2 227 72 21                                 saskia.dheedene@umicore.com 

Eva Behaeghe                                 +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                              +32 2 227 74 34                                     aurelie.bultynck@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 12,7 miljard) en stelt iets minder dan 11.000 mensen in dienst.