Yara, JERA og Idemitsu Kosan utforsker muligheten for samarbeid om bunkring og distribusjon av ren ammoniakk i Japan

Source: OMX
Yara, JERA og Idemitsu Kosan utforsker muligheten for samarbeid om bunkring og distribusjon av ren ammoniakk i Japan

Oslo, 5. oktober 2021: Yara International ASA, en ledende global aktør innen ammoniakk og JERA Co., Inc, Japans største kraftselskap, og Idemitsu Kosan, en av Japans ledende leverandører av petroleumsprodukter, har signert en intensjonsavtale for å utforske etableringen av et innenlandsk distribusjonsnettverk og bunkringsvirksomhet for grønn ammoniakk for å akselerere den grønne energiomstillingen i Japan.

JERA og Yara kunngjorde i mai 2021 et samarbeid for å avkarbonisere kraftproduksjonen i Japan. Siden den gang har de to selskapene aktivt undersøkt mulige samarbeid på tvers av verdikjeden for ren ammoniakk for å utvikle etterspørselen etter ren ammoniakk i Japan. Videre ble de to selskapene enige om å undersøke potensialet for å samarbeide om bunkring og distribusjon av ammoniakk til industrisektoren i Japan. Å utvide dette samarbeidet til også å omfatte Idemitsu Kosan, gir tilgang til et omfattende distribusjonsnettverk for petroleumsprodukter, bunkringskapasitet og importterminaler.

"Å utnytte styrkene til JERA, Idemitsu Kosan og Yara vil muliggjøre utvikling av en ende-til-ende forsyningskjede for ren ammoniakk, noe som er kritisk viktig for avkarbonisering av Japans energi-, skips- og industrisektorer," sier Magnus Krogh Ankarstrand, administrerende direktør i Yara Clean Ammonia. "Samarbeidet med disse sentrale aktørene vil styrke Yaras posisjon i det strategisk viktige japanske markedet."

For å nå målet om karbonnøytralitet innen 2050, jobber Japan mot en import av ammoniakk for drivstoff på 3 millioner tonn innen 2030 og 30 millioner tonn innen 2050. Ammoniakk avgir ikke karbondioksid under forbrenning og blir sett på som en effektiv fremtidig energikilde. Blå ammoniakk er avledet fra en karbonfangst- og lagringsprosess (CCS), mens grønn ammoniakk produseres med fornybar energi. Begrepet ren ammoniakk omfatter både blå og grønn ammoniakk.

Intensjonsavtalen legger til grunn at de tre selskapene - JERA, Yara International og Idemitsu Kosan - skal anvende sine respektive styrker for å undersøke muligheten for samarbeid innen følgende områder:

  • Etablering av et innenlands distribusjonsnettverk for ammoniakk basert på Idemitsu Kosans Tokuyama-kompleks (Shunan City, Yamaguchi Prefecture)
  • Etablering av en bunkringsvirksomhet for ammoniakk med utgangspunkt i Tokuyama-komplekset og utvikling av etterspørsel
  • Optimalisering av forsyningskjeden for ammoniakk til Japan

De tre selskapene skal undersøke samarbeid mellom store aktører innen kraftproduksjon, landbruk og oljeraffinering. Samarbeidet vil bidra til å forbedre påliteligheten i Japans ammoniakkforsyning og sikre den økonomiske effektiviteten.

JERA, som produserer omtrent 30% av Japans elektrisitet, utvikler utslippsfrie varmekraftverk som bruker ren ammoniakk som brensel for kraftproduksjon. Idemitsu effektiviserer driften ved å utnytte eksisterende infrastruktur som tidligere er brukt i petroleumsraffinering til å utvikle en ammoniakkvirksomhet. Yara er en global leder innen produksjon, logistikk og handel med ammoniakk. Yara har etablert en ny enhet, Yara Clean Ammonia, for å gripe og utvikle vekstmuligheter innen utslippsfritt drivstoff for shipping og kraftproduksjon, karbonfri gjødsel og ammoniakk for det industrielle markedet.


Kontakter
i Yara

Josiane Kremer, Director External Communications
Mobil: (+47) 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com

Yu Komatsu, Trade Director- Asia (Ammonia/Fertiliser)
Mobil: (+65) 9711 2354
E-post: yu.komatsu@yara.com


Om JERA
JERA ble etablert i 2015 som et likeverdig fellesforetak mellom to store japanske el-selskaper (TEPCO Fuel & Power Incorporated og Chubu Electric Power Company). JERA er et energiselskap med global rekkevidde og styrker i hele verdikjeden for energi, fra oppstrøms prosjekter i LNG-markedet, drivstoffanskaffelse gjennom drivstofftransport, til kraftproduksjon.

JERAs misjon er å tilby banebrytende løsninger på verdens energiutfordringer ved å tilby andre land energiforsyningsmodeller etablert i Japan gjennom JERAs globale virksomhet. Ser vi mot 2025, fokuserer JERA hovedsakelig på energiløsninger innen to områder: LNG-verdikjeden og storskala fornybar energi sentrert rundt havvind. For ytterligere å drive sine eksisterende initiativer og krystallisere sin langsiktige visjon etablerte JERA i oktober 2020 sin "JERA Zero CO2 Emissions 2050"-plan basert på utvikling av nullutslippsproduksjon av varmekraft ved bruk av ammoniakk og hydrogen.

JERAs nåværende globale kraftproduksjonskapasitet er omtrent 80GW, og LNG-transaksjonsvolumet er omtrent 36MTPA - blant de største i verden. For ytterligere detaljer, se: https://www.jera.co.jp/english/

Om Idemitsu Kosan
Idemitsu Kosan Co., Ltd. er en av Japans ledende produsenter og leverandører av energi. Vår globale virksomhet, som strekker seg over 67 forretningsbaser i 20 land og regioner utenfor Japan, omfatter fyringsoljer, smøremidler, asfalt, olje- og gassutvikling, fornybar energi, kull og lavkarbonløsninger, petrokjemiske løsninger, elektroniske materialer og landbruksbioprodukter.

Idemitsu Group ble grunnlagt i 1911 og har i over et århundre levert en stabil energiforsyning som er uunnværlig for industrien og hverdagen. Med vår forretningsvisjon for 2030, med tittelen "Din pålitelige partner for en lysere fremtid" som fundament, vil vi takle sosiale utfordringer og arbeide for netto-null karbonutslipp (Scope1+2) innen 2050, mens vi fortsatt fokuserer på vårt sosiale oppdrag: Å levere en stabil energiforsyning, hvor og når folk trenger det.

For mer informasjon om Idemitsu Group, se:
https://www.idemitsu.com/en/index.html

For informasjon om vår visjon for 2030, se:
https://www.idemitsu.com/en/company/policy/index.html

Om Yara
Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.
www.yara.com