AB Šiaulių banko apribotos pirmos eilės privilegijuotosios obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Source: OMX
AB Šiaulių banko apribotos pirmos eilės privilegijuotosios obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

AB Šiaulių banko apribotos pirmos eilės privilegijuotosios obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

2021 m. spalio 7 d. Nasdaq Vilnius valdyba priėmė sprendimą 2021 m. spalio 8 d. įtraukti AB Šiaulių banko apribotas pirmos eilės privilegijuotąsias obligacijas (angl. Restricted Senior Preferred Notes) į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą banko prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją:

Bendrovės pavadinimas AB Šiaulių bankas
Bendrovės trumpinys SAB
ISIN kodas LT0000405771
Emisijos galiojimo pradžia 2021-10-07
Išpirkimo diena 2025-10-07
Bendra nominali emisijos vertė 75 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 75 000
Obligacijos nominali vertė 1 000 EUR
Pradinė metinė palūkanų norma 1,047%
Pavedimų knygos trumpinys SABB0104725A 
Palūkanų mokėjimo dienos 2022-10-07, 2023-10-07, 2024-10-07, 2025-10-07
Prekybos sąrašas Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašasAB Šiaulių banko bazinį prospektą, kurio pagrindu išleistos obligacijos įtraukiamos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir kitus susijusius dokumentus galima rasti Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt Banko investuotojams skirtoje skiltyje, www.nasdaqbaltic.com, taip pat Lietuvos Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt
tel. +370 5 2032 200