Yara leverer økt avkastning

Source: OMX
Yara leverer økt avkastning

Oslo, 20. oktober 2021: Yara rapporterer økt avkastning i tredje kvartal som følge av høyere priser, Nettoresultat var negativt USD 143 millioner sammenlignet med positivt USD 340 millioner ett år tidligere. Det negative nettoresultatet inkluderer en USD 355 millioner nedskrivning av Salitre-prosjektet med referanse til Yaras børsmelding 1. august 2021, og et valutatap på USD 148 millioner. Nettoresultat eksklusive valutaeffekter og spesielle poster, var USD 1,33 per aksje sammenlignet med USD 0,88 for tredje kvartal 2020.

Hovedelementene i resultatet for tredje kvartal er:

  • Økt avkastning som følge av høyere priser
  • 8,3 % ROIC1, opp fra 7,9% ett år tidligere
  • 40% midlertidig kutt i amoniakkproduksjon i Europa som følge av høy gasspris

«Yara leverer et solid resultat for tredje kvartal, med EBITDA1 eksklusive spesielle poster opp 37%, hovedsakelig som følge av økte marginer. Imidlertid har den høye gassprisen i Europa ført til at Yara har midlertidig kuttet ca 40% av sin europeiske ammoniakkproduksjon», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Europeisk nitrogenproduksjon er avgjørende for global matsikkerhet, og vi er derfor bekymret for effekten av dagens europeiske gasspriser, spesielt for de fattigste regionene i verden. Yara vil imidlertid gjøre sitt ytterste for å forsyne bønder og støtte den globale matproduksjonen. Dagens situasjon understreker behovet for en mer robust og bærekraftig matforsyningskjede, og jeg oppfordrer myndigheter, internasjonale organisasjoner og hele matforsyningskjeden til å jobbe sammen for å sikre global matsikkerhet», sa Holsether.

Driftsresultatet for tredje kvartal var USD 121 millioner, sammenlignet med USD 384 millioner ett år tidligere. Nettoresultatet eksklusive valutaeffekter og spesielle poster var USD 1,33 per aksje, sammenlignet med USD 0,88 for tredje kvartal 2020.

Yaras ledende virksomheter innen matvareløsninger og ammoniakk er godt posisjonert til å adressere og skape nye forretningsmuligheter basert på globale utfordringer, ettersom økte krav til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen både landbruk og hydrogenøkonomien.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 20. oktober kl. 12:00:
https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) For definisjon og avstemming av ROIC, se APM-avsnitt side 30 i kvartalsrapporten
2) For definisjon og avstemming av EBITDA eksklusive spesielle poster, se APM-avsnitt side 29 i kvartalsrapporten


Alternative resultatmål: alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 29-34 i kvartalsrapporten.


Kontakt

Silje Nygaard, Investorkontakt
Mobil: 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com

Josiane Kremer, Mediekontakt
Mobil: 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com


Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Vedlegg