Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimas dėl Šiaulių bankui skirtos piniginės baudos

Source: OMX
Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimas dėl Šiaulių bankui skirtos piniginės baudos

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Metų pradžioje Šiaulių bankas, siekdamas nuodugnesnio ginčo išnagrinėjimo, priėmė sprendimą skųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuris atmetė Šiaulių banko skundą dėl 2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo ir pritaikytos poveikio priemonės (880 tūkst. Eur bauda), teisėtumo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien paskelbė sprendimą, kuriuo tenkino Šiaulių banko apeliacinį skundą iš dalies – panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. sausio 12 d. sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Primename, kad Lietuvos banko nutarimas buvo priimtas po 2019 m. Šiaulių banko planinio patikrinimo už nustatytus pažeidimus ir trūkumus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinime. Didžiąją dalį Lietuvos banko nustatytų pažeidimų ir trūkumų Šiaulių bankas pašalino dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje, likę trūkumai pašalinti pagal su Lietuvos banku sutartą planą. Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kad dėl patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Lietuvos bankas nutarime taip pat nekonstatavo, kad dėl padarytų pažeidimų Šiaulių bankas ir/ar kiti asmenys būtų gavęs naudos ar padarę žalos tretiesiems asmenims.

Primename, kad Lietuvos banko skirta bauda apskaityta 2019 m. Šiaulių banko veiklos rezultate, todėl nepriklausomai nuo teisminio proceso baigties, poveikio priemonė neturės neigiamos įtakos tvariam Banko veiklos tęstinumui.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234
monika.rozyte@sb.lt