Utskiftning av enkelte referanserenter for Nordeas Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

Source: OMX
Utskiftning av enkelte referanserenter for Nordeas Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

For å oppfylle lovpålagte krav i EUs referanseverdiforordning («BMR») erstattes referanserentene EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR i Nordea-utstedte Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos med nye BMR-kompatible risikofrie renter i nær fremtid.

Endring av basisrente vil bli implementert fra 1. desember 2021.

Referanse til tidligere børsmelding:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/05/2328297/0/en/Utskiftning-av-enkelte-referanserenter-for-Nordeas-Bull-Bear-sertifikater-Mini-Futures-og-Unlimited-Turbos.html