Aktietilbagekøbsprogram i SP Group A/S

Source: OMX
Aktietilbagekøbsprogram i SP Group A/S

Den 11. april 2021 igangsatte SP Group A/S (SPG) et aktietilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr. 19/2021 af 26. marts 2021. Aktietilbagekøbsprogrammet er udvidet jf. selskabsmeddelelse nr. 33 af den 27. april 2021 med DKK 10 mio. Aktietilbagekøbsprogrammet er jf. selskabsmeddelelse nr. 54/2021 af den 26. august 2021 udvidet med yderligere DKK 40 mio.

Ved aktietilbagekøbsprogrammet, som løber i perioden fra den 11. april 2021 til og med den 10. april 2022, vil SPG købe aktier for et maksimalt vederlag på DKK 90,0 mio.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.

Vedhæftet fil