Yara og Linde Engineering inngår avtale om å bygge et 24 MW demonstrasjonsanlegg for grønt hydrogen i Norge. Begge selskapene har som mål å redusere utslippene av CO2 i produksjon av kunstgjødsel

Source: OMX
Yara og Linde Engineering inngår avtale om å bygge et 24 MW demonstrasjonsanlegg for grønt hydrogen i Norge. Begge selskapene har som mål å redusere utslippene av CO2 i produksjon av kunstgjødsel

Oslo, 28. januar 2022: I dag kunngjør Yara signeringen av en kontrakt med Linde Engineering for bygging og levering av et demonstrasjonsanlegg for produksjon av grønt hydrogen ved Yaras ammoniakkanlegg i Herøya Industripark i Porsgrunn. Prosjektet, som i desember mottok 283 millioner kroner i støtte fra Enova, skal demonstrere at ammoniakk produsert ved bruk av fornybar energi vil gi en betydelig reduksjon av CO2-utslippene i gjødselproduksjonen.

Prosjektet skal gjennomføres ved vannelektrolyse som skal produsere grønt hydrogen. Det vil delvis erstatte den hydrokarbonbaserte hydrogenproduksjonen ved Yaras anlegg, ved hjelp av protonutvekslingsmembran (PEM) teknologi. Dette blir det andre 24 MW PEM-elektrolyseanlegget som designes og bygges av Linde Engineering. Det første er nå under bygging ved Leuna Chemical Complex i Tyskland.

«Prosjektet tar sikte på å levere de første grønne ammoniakkproduktene til markedet allerede i midten av 2023, både som fossilfri gjødsel, samt utslippsfritt drivstoff for skipsfarten. Grønn ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og shipping. Med dette prosjektet går vi fra ord til handling sammen med Linde Engineering og lokale leverandører”, sier Magnus Ankarstrand, direktør for Yara Clean Ammonia.

Anlegget vil ha en årlig kapasitet på rundt 10.000 kg/dag hydrogen. Det vil erstatte etan som råstoff i produksjonen, og dermed redusere utslippene av CO2 med 41.000 tonn årlig, som tilsvarer utslipp fra ca. 16.000 personbiler.

Elektrisiteten vil hentes fra fornybare energikilder og vil gi nok hydrogen til å produsere 20.500 tonn ammoniakk per år, som vil tilsvare mellom 60.000-80.000 tonn grønn gjødsel, om lag fem ganger den årlige produksjonen av mathvete i Norge. Dette blir Yaras første skritt mot avkarbonisering av ammoniakkindustrien.

“Dette prosjektet befester Linde Engineerings posisjon som en markedsleder innen elektrolyseprosjekter. Gitt den økende etterspørselen etter grønt hydrogen i gjødselindustrien, er dette anlegget et steg mot oppskalering og en økning i antall - og ikke minst størrelsen på disse prosjektene, over hele verden, sier John van der Velden, Senior Vice President Global Sales & Technology, Linde Engineering.

Yara vil i tillegg til Linde også samarbeide med en rekke lokale leverandører i Grenlandsregionen på dette prosjektet. Det vil bidra til å skape nye arbeidsplasser, og bygge verdifull kompetanse og ekspertise for det grønne skiftet lokalt.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Yara:
Kristin Nordal
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 900 15 550
E-post: kristin.nordal@yara.com

Linde Engineering:
Elitsa Kateva
Marketing & Communications
Mobil: +49 173 420 4003
E-post:  elitsa.kateva@linde.com

Om Yara
Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

For mer informasjon om selskapet, se www.yara.com

About Linde
Linde is a leading global industrial gases and engineering company with 2020 sales of $27 billion (€24 billion). We live our mission of making our world more productive every day by providing high-quality solutions, technologies and services which are making our customers more successful and helping to sustain and protect our planet.

The company serves a variety of end markets including chemicals & energy, food & beverage, electronics, healthcare, manufacturing, metals and mining. Linde's industrial gases are used in countless applications, from life-saving oxygen for hospitals to high-purity & specialty gases for electronics manufacturing, hydrogen for clean fuels and much more. Linde also delivers state-of-the-art gas processing solutions to support customer expansion, efficiency improvements and emissions reductions.

For more information about the company and its products and services, please visit www.linde.com

Vedlegg