Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

Source: OMX
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

Gadinvest A/S, der er nærtstående til administrerende direktør Frank Gad (Frank Gad er direktør for Gadinvest A/S), har i dag købt 4.000 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 353,77 svarende til DKK 1.415.091,20.

Se vedlagte skema.

Vedhæftet fil