Delårsrapport januari – mars 2022

Source: OMX
Delårsrapport januari – mars 2022

Januari - mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 96 procent till 6 550 MSEK (3 350).
  • Bruttoresultatet ökade med 156 procent till 2 096 MSEK (820).
  • EBITDA ökade med 237 procent till 648 MSEK (192).
  • Justerad EBITDA1 ökade med 183 procent till 760 MSEK (269).
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 88 MSEK (141).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,42) och efter utspädning till 0,11 SEK (0,41).

”Vi har nu branschledande produkter för både meddelandetjänster, röstsamtal och e-post och ett attraktivt erbjudande för såväl stora företagskunder, mjukvaruutvecklare som för mindre företag.”     – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

  • Den 3 februari meddelade Sinch att bolaget kommer att organiseras i fem affärsenheter Enterprise & Messaging, Voice, Developer & Email, Applications och SMB. I samband med detta förändras Sinch ledningsgrupp som bland annat utökas med Ed O’Hara, tidigare vd för Inteliquent, Will Conway, tidigare vd för Pathwire, samt Paul Perrett, tidigare vd för MessageMedia.
  • Den 10 februari meddelade Sinch att styrelsen, i enlighet med pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Resterande 25,5 miljoner aktier kommer att emitteras i maj 2022.
  • Den 17 februari meddelar Sinch att bolaget har ingått ett 3+1+1 års kreditavtal om ca SEK 7 500 miljoner med ett syndikat av 9 banker. Avtalet ersätter ett befintligt facilitetsavtal från november 2016 samt delar av de brygglån som togs upp i samband med förvärv gjorda under 2021. Samma dag meddelades även att Sinch har tecknat ett 3-årigt låneavtal med Svensk Exportkredit (SEK) på 110 miljoner USD. De nya faciliteterna stärker Sinch's finansiella position och ökar diversifieringen av bolagets finansieringskällor.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

  • Sinchs årsredovisning för 2021 offentliggjordes den 22 april.

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 CEST torsdagen den 28 april. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.
Sverige:                        +46 (8) 506 92 180
Storbritannien:              +44 (0) 2071 928 000
USA:                             +1 631 510 7495
Accesskod:                   887 7308

1) Justerad EBITDA redovisas i syfte att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten och är en del av Sinchs finansiella mål. Se Not 2.


 

För mer information, vänligen kontakta

Ola Elmeland
Investor Relations
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Roshan Saldanha
Chief Financial Officer
Mobile: +46 73 660 24 19
Email: investors@sinch.com

Om Sinch

Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 50 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm:  XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovan nämnda kontaktperson, den 28 april 2022 klockan 07:30 CEST.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

 


 

Bilaga