Selskabsmeddelelse nr. 05/2022 - Coloplast offentliggør etableringen af selskabets Euro Medium Term Note-program

Source: OMX
Selskabsmeddelelse nr. 05/2022 - Coloplast offentliggør etableringen af selskabets Euro Medium Term Note-program

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA. MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL PERSONER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DER GÆLDER BEGRÆNSNINGER FOR EN SÅDAN, UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION TIL SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE  JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, EN OPFORDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE ELLER EN ANMODNING OM AT GØRE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER.

Coloplast har i dag etableret et Euro Medium Term Note-program ("EMTN-programmet").

Coloplast og det nyoprettede datterselskab Coloplast Finance B.V. ("Coloplast Finance") kan inden for rammen i EMTN-programmet udstede usikrede seniorobligationer med en samlet hovedstol på op til EUR 3,5 mia.. Coloplast har afgivet en ubetinget og uigenkaldelig garanti  for alle obligationer, der udstedes af Coloplast Finance.

Basisprospektet vedrørende EMTN-programmet er godkendt af Finanstilsynet og er tilgængeligt på Coloplasts hjemmeside på Bond Investors (coloplast.com). Der vil blive ansøgt om, at obligationerne udstedt under EMTN-programmet optages til handel og officiel notering på det regulerede marked for Nasdaq Copenhagen A/S.

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
Email: dkadim@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR Nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com


Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er inden for Stomi, Kontinens, Hud- & Sårpleje, Urologi samt Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er en global virksomhed med omkring 14.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-05.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil