Yara vedtar utbytte og velger styremedlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling

Source: OMX
Yara vedtar utbytte og velger styremedlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling

Oslo, 10. mai 2022: Yaras generalforsamling vedtok i dag et utbytte på 30,00 kroner pr. aksje og valg av medlemmer til styret og valgkomiteen i tråd med valgkomiteens innstilling. Alle saker på agendaen ble godkjent av generalforsamlingen i tråd med forslagene i innkallingen.

Utbyttet på 30,00 kroner pr. aksje utbetales 20. mai 2022 til aksjonærer pr. 10. mai 2022. Yara-aksjen noteres eks. utbytte fra og med 11. mai 2022. Amerikanske depotbevis (ADR) noteres også eks. utbytte 11. mai 2022, med utbetalingsdato 27. mai 2022.

Kimberly Mathisen og Adele Bugge Normann Pran trådte ut av styret. Trond Berger, John Thuestad, Birgitte Ringstad Vartdal og Håkon Reistad Fure ble gjenvalgt som styremedlemmer. Tove Feld og Jannicke Hilland ble valgt som nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen vedtok å fornye Styrets fullmakt til erverv av egne aksjer. Styret gis dermed fullmakt til erverv av opp til 5 prosent av Yaras aksjer frem til neste ordinære generalforsamling. Yara har fornyet avtalen med Den norske stat om proporsjonal innløsing av Statens aksjer, slik at Statens eierandel på 36,21% ikke endres som følge av tilbakekjøp.

Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig på Yaras hjemmeside:

https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations/


Kontakt:

Silje Nygaard, Investorkontakt
Mobil: +47 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com


Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12