Selskabsmeddelelse nr. 06/2022 - Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program

Source: OMX
Selskabsmeddelelse nr. 06/2022 - Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program

 Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA. MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL PERSONER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DER GÆLDER BEGRÆNSNINGER FOR EN SÅDAN UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION TIL SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE  JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, EN OPFORDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE ELLER EN ANMODNING OM AT GØRE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER.

Coloplast har i dag gennem det nyoprettede datterselskab Coloplast Finance B.V. ("Coloplast Finance") rejst lånefinansiering svarende til EUR 2,2 mia. ved udstedelse af usikrede seniorobligationer med en samlet hovedstol på EUR 2,2 mia. ("Obligationerne") i henhold til Coloplasts Euro Medium Term Note-program ("EMTN-programmet"). Coloplast har afgivet en ubetinget og uigenkaldelig garanti for Obligationerne.

Obligationernes væsentligste karakteristika er:

Tranchestørrelse: EUR 650 millioner

 • Udløbsdato: 19. maj 2024
 • Kuponrente: 3-måneders Euribor + 75bp
 • Pris: 100,203%
 • Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Tranchestørrelse: EUR 850 millioner

 • Udløbsdato: 19. maj 2027
 • Kuponrente: 2,250%
 • Pris: 99,473%
 • Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Tranchestørrelse: EUR 700 millioner

 • Udløbsdato: 19. maj 2030
 • Kuponrente: 2,750%
 • Pris: 99,950%
 • Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

 Nettoprovenuet til Coloplast Finance fra Obligationsudstedelsen overføres til Coloplast og skal anvendes til refinansiering af det lån, som Coloplast optog til finansiering af opkøbet af Atos Medical, hvor der var closing den 31. januar 2022.

Basisprospektet vedrørende EMTN-programmet, der er godkendt af Finanstilsynet, er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside på Bond Investors (coloplast.com). De endelige vilkår for Obligationerne vil blive tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med gennemførelsen af udstedelsen.

  

Vores mission

At gøre livet lettere for mennesker
med behov inden for intim sundhedspleje

Vores værdier
Nærhed... for bedre at forstå
Passion... for at gøre en forskel
Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os

Vores vision
At sætte den globale standard
for at lytte og handle

For yderligere information, kontakt venligst


 

Investorer og analytikere
Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

 

Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
Email: dkadim@coloplast.com

 
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2608
Email: dkpete@coloplast.com

 
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917

 

Hjemmeside
www.coloplast.com

 

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- & Sårpleje, Urologi og Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er et globalt selskabet med omkring 14.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-05.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast A/S                                                                            Investor Relations                                                                                 CVR nr.
Holtedam 1                                                                               Tlf.  4911 1800                                                                                     69749917
3050  Humlebæk                                                                    www.coloplast.com                                                                                                                                                                                   
Danmark                                                                                    

Vedhæftet fil