Resultater for andre kvartal 2022

Source: OMX
Resultater for andre kvartal 2022

Trondheim, 12. august 2022: Andre kvartal ble det sterkeste kvartalet for NORBIT noensinne med inntekter på 315,3 millioner kroner. Dette representerer en vekst på 66 prosent fra samme periode i fjor. EBITDA-resultatet ble 77,7 millioner kroner, tilsvarende en EBITDA-margin på 25 prosent.

«I andre kvartal leverte alle forretningssegmenter omsetningsrekord. Første halvår har gått i henhold til planen, og vi er i rute for å nå målet om inntekter på over 1 milliard kroner i 2022. Dette understøttes av at vi i løpet av de siste 12 månedene har levert en omsetning på ganske nøyaktig 1 milliard,» sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Segmentet Oceans leverte inntekter på 131,4 millioner kroner og en EBITDA-margin på 41 prosent. Økningen på 29 prosent i inntekter fra i fjor ble drevet av høyere salg av sonarer. Den positive utviklingen er også et resultat av at Oceans har utvidet produktporteføljen.

Connectivity-segmentet rapporterte inntekter på NOK 83,0 millioner kroner, drevet av sterk etterspørsel etter teknologi for «Dedicated short range communication» og vekst i abonnements-baserte inntekter fra undersegmentet Smart Data. EBITDA-marginen var på 24 prosent.

Segmentet Product Innovation & Realization (PIR) leverte inntekter på 111,5 millioner kroner. Økningen på 42 prosent fra i fjor er i hovedsak drevet av økte inntekter fra kontraktproduksjon. EBITDA-resultatet endte på 11,3 millioner kroner, som tilsvarer en margin på 10 prosent.

Utsiktene for tredje kvartal er positive og det forventes fortsatt høy aktivitet. Kvartalet har startet positivt for Oceans-segmentet, hvor målet er å levere inntektsvekst sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I Connectivity-segmentet forventes aktiviteten i andre halvår å holde seg på omtrent samme nivå som i første halvår. PIR forventes å levere inntekter i tredje kvartal på nivå med andre kvartal, og opp fra tredje kvartal i fjor.

NORBITs langsiktige ambisjon er å levere organiske inntekter på over 1,5 milliard kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024.

Vedlagt følger rapporten for første halvår og tilhørende presentasjonsmateriell.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 10:00 i dag. Presentasjonen holdes hos Pareto Securities i Dronning Mauds gate 3, Oslo. Det er også mulig å følge presentasjonen via følgende lenke: https://invitepeople.com/events/4c3f6ebe686e258f

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915
Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer, som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Norge, rundt 400 ansatte, og en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne informasjonen regnes som innsideinformasjon og skal offentliggjøres i henhold til markedsmisbruksforskriften og verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 12. august 2022 kl. 07.00 CEST.

Vedlegg