Forhøjelse af anden fase af aktietilbagekøbsprogram

Source: OMX
Forhøjelse af anden fase af aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forhøjelse af anden fase af aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt den 5. maj 2021 har A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til gennemførsel over en periode på to år. Første fase, der blev påbegyndt den 3. november 2021, blev afsluttet den 27. april 2022. Markedsværdien af aktier købt i første fase udgjorde DKK 8 mia.

Den 4. maj 2022 offentliggjorde Selskabet påbegyndelsen af anden fase af tilbagekøbs­programmet løbende fra 5. maj 2022 til 1. november 2022 til en samlet markedsværdi på DKK 8 mia. (ca. USD 1,15 mia.) og maksimal erhvervelse af 150.000 A-aktier og 600.000 B-aktier.

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten den 3. august 2022 annoncerede Selskabet, at det løbende aktietilbagekøbsprogram vil blive forøget fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.). Værdien af den anden fase, som skal gennemføres fra 5. maj 2022 til 1. november 2022, forøges dermed fra DKK 8 mia. (ca. USD 1,15 mia.) til DKK 11 mia. (ca. USD 1,5 mia.) og maksimal erhvervelse af 220.000 A-aktier og 880.000 B-aktier.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”) som sikrer, at Selskabet, dets bestyrelse og Executive Board er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i aktietilbagekøbsperioden.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til et mandat givet til bestyrelsen af generalforsamlingen i marts 2021, der bemyndigede Selskabet til at erhverve egne aktier til en pålydende værdi, der ikke overstiger 15% af aktiekapitalen til markedskursen gældende på tidspunktet for erhvervelsen med en afvigelse på op til 10%.

Danske Bank A/S (”Danske Bank”) fortsætter som lead manager til anden fase af aktietilbagekøbet. Danske Bank vil uafhængigt af Selskabet træffe beslutninger om aktiekøb og gennemføre disse inden for de aftalte grænser. Danske Bank vil påbegynde købet i det udvidede program den 15. august 2022.

Som tidligere meddelt er formålet med tilbagekøbsprogrammet en tilpasning af Selskabets kapitalstruktur gennem annullering af tilbagekøbte aktier samt afdækning af forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer.

Vilkår:

  • Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på den handelsplads, hvor købet gennemføres.
  • Det maksimale antal A- og B-aktier, som Selskabet må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 20 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af henholdsvis A- og B-aktier, der er blevet handlet på NASDAQ Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder, hvor tilbagekøbet foretages, i løbet af de forudgående 20 børsdage.
  • A- og B-aktier erhverves i forholdet 20/80 svarende til den aktuelle handelsvolumen i de to aktieklasser.

Side 1 af 2

  • Selskabet opfylder sin oplysningspligt ved senest hver syvende handelsdag at offentliggøre en selskabsmeddelelse med oplysninger om de transaktioner, der er gennemført som led i aktietilbagekøbsprogrammet.
  • A.P. Møller Holding A/S har forpligtet sig til at deltage i aktietilbagekøbsprogrammet ved løbende at sælge aktier i forhold til sin stemme- og ejerandel i Selskabet.
  • A.P. Møller Holding A/S tilsigter at bibeholde sin ejerandel på 51,45 % A-aktier og 41,51 % af den samlede selskabskapital (ekskl. egne aktier).
  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (”Familiefonden”) deltager også i aktietilbagekøbsprogrammet ved at sælge aktier i forhold til sit totale ejerskab i Selskabet pr. 7. februar 2022, hvilket var 9,83 % (ekskl. egne aktier). Familiefonden sælger alene B-aktier.
  • Selskabet kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Selskabet offentliggør en selskabsmeddelelse på NASDAQ Copenhagen.

København, den 12. august 2022.

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

Side 2 af 2

Vedhæftet fil