Kutsu UPM:n metsä- ja energiawebinaariin 12. syyskuuta 2022

Source: OMX
Kutsu UPM:n metsä- ja energiawebinaariin 12. syyskuuta 2022

(UPM, Helsinki, 17.8.2022 klo 15.30) – UPM järjestää englanninkielisen metsä- ja energiawebinaarin sijoittajille, analyytikoille ja pankkiireille 12. syyskuuta 2022 klo 15.30–17.30. Kestävästi hoidetut metsät ja puuviljelmät ja vähäpäästöinen energiantuotanto luovat pohjan UPM:n arvonluonnille. Tämä tukee tuloksia, mahdollistaa kasvua, edistää innovaatioita sekä tekee fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden mahdolliseksi.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja resurssien niukkuus edellyttävät yhteiskunnan sähköistämistä edelleen sekä nopeaa fossiilisten polttoaineiden ja materiaalien käytön vähentämistä. Geopolitiikka ja Euroopan nykyinen energiamarkkinatilanne ovat vähentäneet fossiilisen energian houkuttelevuutta sekä korostaneet saatavuuden ja kilpailukyvyn merkitystä. Tämä kaikki tukee uusiutuvien materiaalien ja luotettavan, kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian kysyntää.

Olemme järjestelmällisesti kehittäneet metsävarojamme ja laajentaneet puuviljelmiämme Uruguayssa sekä parantaneet jatkuvasti tuottavuutta. Se on mahdollistanut nyt selluntuotantomme kasvattamisen yli 50 %:lla, kun UPM Paso de los Torosin sellutehdas käynnistyy Q1 2023 loppuun mennessä.

Webinaarissa käydään läpi, miten kestävä metsänhoito yhdistää ilmastonmuutoksen hillinnän, luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja taloudelliset edut. UPM Forest Action -ohjelma tarkastelee aihetta kokonaisvaltaisesti ja globaalisti tavoitteenaan maksimoida yhtiön metsätalouden positiivinen vaikutus.

Käsittelemme myös UPM:n kasvavaa energiantuotantoa, mikä vastaa kovaan kysyntään nykyisessä energiamarkkinatilanteessa. UPM Energyn hiilidioksidivapaan sähkön tuotanto kasvaa lähes 50 % OL3-ydinvoimalayksikön käynnistyessä Suomessa. Luomme myös katsauksen energiaa käyttäviin liiketoimintoihimme energiamarkkinatilanteen näkökulmasta.

Webinaarin osallistujat voivat seurata lähetystä verkkosivuillamme www.upm.fi tai tästä linkistä. Osallistujat voivat myös esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Webinaarin tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, UPM, puh. 02041 50376

UPM, Sijoittajasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 02041 50033
ir@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils