Umicore en PowerCo richten joint venture op voor Europese productie van batterijmaterialen

Source: OMX
Umicore en PowerCo richten joint venture op voor Europese productie van batterijmaterialen

Umicore en PowerCo richten joint venture op voor Europese productie van batterijmaterialen

  • Unieke samenwerking in Europese auto-industrie: Umicore en de batterijproducent van Volkswagen Groep, PowerCo, zetten een grootschalige toeleveringsketen voor duurzame batterijen op
  • De joint venture investeert € 3 miljard met als doelstelling om tegen het einde van het decennium de nodige batterijmaterialen voor 2,2 miljoen volledige elektrische wagens te produceren op jaarbasis
  • De joint venture, die haar hoofdzetel zal hebben in Brussel, zal Umicore gewaarborgde toegang verschaffen tot een belangrijk deel van de Europese vraag naar kathodematerialen gebruikt in elektrische wagens (EV) en zal een groot deel van de bevoorrading van PowerCo’s giga-batterijcelfabrieken in Europa verzekeren
  • Belangrijke mijlpaal in het realiseren van de Green Deal-ambities van de Europese UnieBrussel/Salzgitter, 26 september 2022 - Umicore en PowerCo, het nieuwe batterijbedrijf van Volkswagen Groep, kondigden vandaag de oprichting aan van een joint venture voor de productie van precursor- en kathodematerialen in Europa. Vanaf 2025 zal de joint venture de Europese batterijcelfabrieken van PowerCo voorzien van deze kritieke materialen. De partners streven ernaar om tegen het einde van het decennium voor 160 GWh celcapaciteit per jaar kathodematerialen en hun precursoren te produceren, wat neerkomt op een jaarlijkse productiecapaciteit goed voor ongeveer 2,2 miljoen volledig elektrische wagens. Actieve kathodematerialen zijn van cruciaal belang voor een succesvolle overgang naar e-mobiliteit aangezien zij de belangrijkste technologische hefboom zijn voor de eindprestaties van een batterij en het grootste deel van de totale batterijkosten vertegenwoordigen.

Deze langetermijnsamenwerking omvat de productie van precursor- en kathodematerialen in Europa, strategisch belangrijke componenten voor de waardecreatie van batterijen. Daarnaast zullen Umicore en PowerCo samenwerken op het vlak van duurzame en verantwoorde bevoorrading van grondstoffen, een domein waarin Umicore leider is in haar industrie. Tenslotte zal Umicore raffinagediensten bieden aan PowerCo en streven beide partners ernaar om in een later stadium elementen van raffinage en recyclage van batterijen, gebaseerd op de technologie en knowhow van Umicore, in het kader van de joint venture op te nemen.

Mathias Miedreich, CEO van Umicore: "Dit partnerschap versterkt en diversifieert onze blootstelling aan een belangrijke speler in de EV-waardeketen en is een belangrijke stap in de uitvoering van onze strategie om waarde-creërende samenwerkingen op te zetten in de hele batterijketen. Het is ook een sterk signaal van erkenning van onze product- en procesdeskundigheid en een bewijs van het succes van onze strategie om duurzame waardeketens voor batterijmaterialen op industriële schaal met een gesloten kringloop op te zetten in belangrijke regio's. Wij ondersteunen onze klanten op hun weg naar elektrificatie vanaf het begin, en zijn zeer verheugd om samen te werken met PowerCo en Volkswagen en hen te ondersteunen in hun snelle transformatie naar duurzame elektrische mobiliteit."

Thomas Schmall, Group Board Member Technology bij Volkswagen AG en voorzitter van de raad van bestuur van PowerCo SE: "Kathodematerialen zijn van onmisbaar strategisch belang voor batterijproductie, ze vertegenwoordigen ongeveer 50% van de totale celwaarde. Onmiddellijke en langetermijntoegang tot aanzienlijke capaciteit is dus een zeer duidelijk concurrentievoordeel. Wij zetten een duurzame, transparante toeleveringsketen op met hoge milieu- en sociale normen, waarbij de waarde-creatie hier in Europa wordt gelokaliseerd."

De productie van de joint venture zal naar verwachting in 2025 van start gaan om de fabriek van PowerCo in Salzgitter te bevoorraden en zal in 2026 een jaarlijkse capaciteit van 40 GWh bereiken. Beide partners streven ernaar om de jaarlijkse productiecapaciteit van de joint venture uit te breiden tot 160 GWh tegen het einde van het decennium, al naargelang de ontwikkeling van de markt en de vraag. De ideale productielocatie wordt momenteel nog bepaald.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen beide partners gezamenlijk zeggenschap hebben over de joint venture en zullen zij kosten, investeringen, inkomsten en winst in gelijke mate delen. De joint venture zal beide partners een aanzienlijk voordeel bieden als eerste speler op de snelgroeiende markt voor e-mobiliteit in Europa. Samen zijn zij van plan ongeveer € 3 miljard te investeren in nieuwe productiecapaciteit voor batterijmaterialen.

Het partnerschap zal Umicore gewaarborgde toegang verschaffen, via vaststaande “take or pay”-verbintenissen, tot een belangrijk deel van de Europese vraag naar kathodematerialen voor EV en dit aan gegarandeerd waarde-creërend rendement. Het zal PowerCo op aanzienlijke schaal veilige en concurrentiële toegang verschaffen tot de innovatieve, duurzame en op maat gemaakte hoog-performante batterijmaterialen van Umicore voor haar uniforme batterijcellen in Europa. Het zal PowerCo ook in staat stellen te profiteren van de bewezen productievaardigheden van Umicore en haar expertise stroomopwaarts in de waardeketen. 

De joint venture werd ontworpen om te voldoen aan de winst -en rentabiliteitscriteria van beide partners en zal voor beide partijen aanzienlijke synergiën en schaalvoordelen opleveren. Umicore’s intellectuele eigendom en knowhow zullen via een licentieovereenkomst ter beschikking worden gesteld aan de joint venture om haar leidende technologische positie te verzekeren.

Ralph Kiessling, EVP Energy & Surface Technologies bij Umicore: "Met deze overeenkomst brengen we onze jarenlange en bewezen expertise in de waardeketen van batterijmaterialen in, terwijl we een gewaarborgde toegang krijgen tot aanzienlijke verkoopvolumes. Bovendien zal de joint venture aanzienlijke kosten- en operationele synergiën met Umicore Groep vrijmaken en zo sterk bijdragen tot de 2030 rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROCE) ambities van Umicore, zoals uitgesproken op onze recente Capital Markets Day."

Frank Blome, CEO van PowerCo: "De beschikbaarheid, kost en technische prestaties van batterijcellen zijn kritieke vereisten voor de succesvolle opmars van e-mobiliteit. Door aanzienlijke productiecapaciteit op te bouwen, kunnen wij de snel groeiende vraag naar batterijmaterialen voor onze belangrijkste klant Volkswagen AG veiligstellen op het vlak van volume en dit aan een optimale kost. Tegelijkertijd wordt de waardecreatie hier in Europa gelokaliseerd en wordt een duurzame, transparante toeleveringsketen met hoge milieu- en sociale normen gecreëerd," aldus Blome.

PowerCo Chief Procurement Officer Jörg Teichmann: "Wij begeven ons consequent in de holistische waardecreatie van de batterij. Een toeleveringsindustrie voor batterijcomponenten op de vereiste schaal bestaat vandaag nog niet. Wij brengen daar verandering in door onze samenwerking op lange termijn met Umicore als wereldmarktleider voor de belangrijkste materialen gebruikt in celproductie." 

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de betrokken regelgevende instanties en de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. De naam van de joint venture werd nog niet vastgelegd en zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.


Webcast en conference call voor analisten en beleggers

Een conference call en webcast voor analisten en beleggers zal plaatsvinden vandaag om 09:00 CEST, tijdens dewelke Umicore CEO Mathias Miedreich de joint venture zal toelichten.

  • LIVE AUDIO WEBCAST

De audio webcast is beschikbaar op:
https://channel.royalcast.com/landingpage/umicore/20220926_1/

  • CONFERENCE CALL

Onderstaande link geeft toegang tot de teleconferentie: http://umicore.com/dial_in_260922
Wij verzoeken u ten minste 10 minuten voor aanvang van de conference call te registreren via bovenstaande link. Eens geregistreerd via de link, zal u een dial-in nummer samen met een PIN code ontvangen voor de conference call.

Webcast voor media

Een persconferentie voor media zal plaatsvinden vandaag om 10:00 CEST.
Klik hier om aan de live webcast van de persconferentie deel te nemen

 

Disclaimer

De teleconferentie en webcasts die door Umicore worden georganiseerd, worden opgenomen. De audio- en visuele opname van de live-conferentieoproep en webcast omvat alle documenten en materialen die tijdens het live-evenement worden uitgewisseld of bekeken, vragen die tijdens het live-evenement door de deelnemers worden gesteld en het transcript. Dergelijke opnames zullen door Umicore worden bewaard en kunnen nadien door Umicore worden gedeeld met andere belanghebbende partijen of door Umicore worden gebruikt in het publieke domein, telkens met het oog op het verschaffen van gelijke toegang tot informatie aan de belanghebbende partijen en het creëren van een gelijk speelveld. De rechtmatige basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de opname zijn opgenomen, zijn de rechtmatige belangen en bijgevolg zal u niet worden gevraagd om uitdrukkelijk in te stemmen met een dergelijke verwerking. Deelnemers die niet willen worden opgenomen, hebben de mogelijkheid hun microfoon uit te zetten, hun webcam uit te schakelen en/of geen bijdrage te leveren. Alle persoonlijke gegevens die in de opname worden opgenomen, zullen door Umicore worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op onze website www.umicore.com. Als u vragen hebt over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Umicore via data_protection@umicore.com. "Umicore" verwijst naar Umicore, NV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 401.574.852


Voor meer informatie

Umicore

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68               eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher                                              +32 2 227 70 68                 adrien.raicher@umicore.com


Media Relations 

Marjolein Scheers                                        +32 2 227 71 47           marjolein.scheers@umicore.com  
Caroline Jacobs                                           +32 2 227 71 29                caroline.jacobs@umicore.com


Evelien Goovaerts                                        +32 2 227 78 38           evelien.goovaerts@umicore.com 


PowerCo

Media Relations 

Stefan Ernst                                      +49 5361 / 9-960976                 stefan.ernst1@volkswagen.de 
 

Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 13,8 miljard) en heeft momenteel 11.350 mensen in dienst.

PowerCo profiel

Het Volkswagenconcern bundelt zijn wereldwijde batterijactiviteiten in de Europese onderneming (SE) PowerCo. Vanuit Salzgitter zal het bedrijf de internationale fabrieksactiviteiten, de verdere ontwikkeling van de celtechnologie, de verticale integratie van de waardeketen en de levering van machines en apparatuur aan de fabrieken beheren. In de toekomst zijn verdere producten zoals belangrijke opslagsystemen voor het energienet gepland. Na Salzgitter is de volgende celfabriek gepland in Valencia. Momenteel wordt gezocht naar locaties voor drie andere celfabrieken in Europa. Naast Europa onderzoekt PowerCo ook al de mogelijkheid om celproductiecapaciteit in Noord-Amerika te vestigen.

Bijlage