Umicore - Transparantieverklaring van Bank of America

Source: OMX
Umicore - Transparantieverklaring van Bank of America

Transparantieverklaring van Bank of America


In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Bank of America onlangs Umicore te kennen gegeven dat zij de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik minder dan 3% van Umicore’s stemrechten bezat.

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
15 september 202220 september 20220,02%0,43%0,45%

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 20 september 2022
  • Datum van drempelonderschrijding: 15 september 2022
  • Onderschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 3%
  • Kennisgeving door: Bank of America
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68  eva.behaeghe@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 13,8 miljard) en heeft momenteel 11.350 mensen in dienst.