Tryg A/S – Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Source: OMX
Tryg A/S – Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1.-3. kvartal for 2022*.

Præmievæksten i 3. kvartal udgjorde 6,4% primært drevet af en positiv udvikling i Privat og Erhverv. Det forsikringstekniske resultat udgjorde 1.832 mio. DKK (1.510 mio. DKK pro-forma, 988 mio. DKK rapporteret), understøttet af fortsat positiv udvikling i kerneforretningen inklusive synergier relateret til RSA Skandinavien, højere renteniveau (som indebærer en højere diskonteringsrente for de forsikringsmæssige hensættelser og derfor lavere skadesniveauer) samt positiv toplinjevækst. Det forsikringstekniske resultat i 3. kvartal er steget med 85% i forhold til det rapporterede i 3. kvartal 2021. Sverige bidrager til toplinjen og det forsikringstekniske resultat med 34% og 42% mod 10% og 6% i 3. kvartal 2021. Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,8% for koncernen, mens der var en mindre negativ udvikling for Privat. Trygs investeringsresultat for 3. kvartal udgjorde -348 mio. DKK (481 mio. DKK), drevet af meget volatile kapitalmarkeder som følge af den fortsat udfordrede geopolitiske situation. Stort set alle aktivtyper havde et negativt afkast, da centralbanker i stort omfang har forsøgt at tæmme inflationspresset gennem rentestigninger.

Finansielle højdepunkter 3. kvartal 2022

 • Præmievækst udgjorde 6,4% (5,9% i 3. kvartal 2021)
 • Forsikringsteknisk resultat 1.832 mio. DKK (1.510 mio. DKK) understøttet af fortsat positiv udvikling i kerneforretningen inklusive synergier relateret til RSA Skandinavien, højere renteniveau og positiv præmievækst
 • Combined ratio udgjorde 81,1 (82,9)
 • Underliggende erstatningsprocent forbedret i Tryg-koncernen med 0,8
 • Vejrskader udgjorde 0,9% (3,4%) og storskader 4,2% (0,8%)
 • Omkostningsprocenten udgjorde 14,1 (13,6)
 • Investeringsafkast i den Fri portefølje udgjorde -233 mio. DKK (89 mio. DKK)
 • Samlet investeringsafkast udgjorde -348 mio. DKK (481 mio. DKK)
 • Resultat før skat udgjorde 964 mio. DKK (1,201 mio. DKK)
 • Udbytte per aktie udgør 1,58 DKK og solvensratio 198

Finansielle højdepunkter 1.-3. kvartal 2022

 • Præmievækst udgjorde 5,7% (5,6% i 1.-3. kvartal 2021)
 • Forsikringsteknisk resultat udgjorde 4.488 mio. DKK (2.883 mio. DKK)
 • Combined ratio udgjorde 82.3 (83.9)
 • Vejrskader udgjorde 1,5% (1,8%) og storskader 3,4% (1,5%)
 • Omkostningsprocenten udgjorde 14,0 (14,1)
 • Investeringsafkastet for den Fri portefølje udgjorde -1,149 mio. DKK (594 mio. DKK)
 • Samlet investeringsafkast udgjorde -1,510m (67 mio. DKK)
 • Resultat før skat udgjorde 1,674 mio. DKK (2,497 mio. DKK)
 • Udbytte per aktie udgør 4,69 DKK (1,55 DKK udbetalt i april og 1,56 DKK udbetalt i juli og 1,58 DKK bliver udbetalt den 18. oktober)

Kundemål og højdepunkter 3. kvartal 2022

 • Kundetilfredshedsscore udgjorde 85 (85 i 3. kvartal 2021)
 • For 7. år i træk udbetales bonus til TryghedsGruppens medlemmer. For 2021 svarer dette til 8% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer.

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

I 3. kvartal rapporterer vi en positiv præmievækst på 6,4% på tværs af de skandinaviske markeder, som primært kan tilskrives Privat med en vækst på 7,3% og Erhverv med en vækst på 4,6%. Vi glæder os over fortsat at levere et solidt forsikringsteknisk resultat på 1.832 mio. DKK drevet af positiv vækst i toplinjen, et højere renteniveau (som indebærer en højere diskonteringsrente for de forsikringsmæssige hensættelser og derfor også lavere niveau af skader) samt en forsat positivt påvirkning fra synergier relateret til RSA Skandinavien. Med opkøbet af RSA Skandinavien har vi opnået en mere balanceret geografisk tilstedeværelse med både præmievækst og forsikringsteknisk resultat nu mere ligeligt fordelt imellem de tre skandinaviske lande, hvor Sverige udgør en meget væsentlig del. Samtidig giver det os kommercielle fordele, hvor vi kan vidensdele både på produktsiden samt i arbejdet med at forbedre den gode kundeoplevelse

Trods udfordringer udefra er skandinavisk økonomi fortsat sundere end de fleste andre geografiske områder. I tider med økonomiske usikkerheder er det væsentligt for både private kunder og virksomheder at være godt forsikret for at minimere risikoen for uforudsete udgifter.

Uroen på de finansielle markeder har haft betydelig påvirkning på vores investeringsresultat og resultat før skat. Derfor er de stærke tal også et vidnesbyrd om en kerneforretning i god form.

For syvende år i træk har TryghedsGruppen meddelt, at der udbetales medlemsbonus til kunder i Tryg og Alka, hvilket fandt sted den 11. oktober. Medlemsbonussen udgør ca. 1,2 mia. DKK, svarende til 8% af kunders præmieindbetalinger i 2021 – mod 5% sidste år, og skal ses i sammenhæng med Trygs udbytte til aktionærerne.  


Telekonference
Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Johan Kirstein Brammer vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:

Danske deltagere: +45 78 76 84 90
UK deltagere: +44 203 769 6819
US deltagere: +1 646 787 0157
Pinkode: 560768

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da kort efter offentliggørelsestidspunktet.


 


 

*Sammenligningstal er relateret til pro-forma tal for forsikringsforretningen for 3. kvartal 2021, som blev publiceret i juni, mens sammenligningstal for 1.-3. kvartal er som rapporteret.

Vedhæftet fil