Alm. Brand A/S - Opjustering af forventning til forsikringsteknisk resultat og nedjustering af investeringsresultat

Source: OMX
Alm. Brand A/S - Opjustering af forventning til forsikringsteknisk resultat og nedjustering af investeringsresultat

Opjustering af forventning til forsikringsteknisk resultat og nedjustering af investeringsresultat

Alm. Brand Group har i det forgangne kvartal set en tilfredsstillende udvikling i forsikringsaktiviterne og med afsæt heri opjusteres forventningen til det forsikringstekniske resultat til 1.050 - 1.100 mio. kr. mod tidligere 950 - 1.050 mio. kr. ekslusive afløbsgevinster og -tab for årets sidste kvartal.

Alm. Brand Group havde medio august et investeringsresultat, der medførte at forventningen til investeringsresultatet for 2022 blev fastholdt på et tab på 100 mio. kr. Som følge af en efterfølgende negativ udvikling på de finansielle markeder og deraf følgende kurstab på aktier og obligationer ændrer Alm. Brand Group nu sin forventning til koncernens investeringsresultat i 2022 til et tab på 350 mio. kr.

Forventningen til resultat af øvrige aktiviteter fastholdes på et underskud på 100 mio. kr., hvorefter Alm. Brand Group for 2022 forventer et koncernresultat før skat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger på 600 - 650 mio. kr. mod tidligere 750 - 850 mio. kr.

Alm. Brand Group offentliggør delårsrapport for 3. kvartal den 10. november 2022.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

Det er glædeligt, at vores forretning udvikler sig tilfredsstillende samtidig med, at arbejdet med at lægge Codan og Alm. Brand sammen og styrke vores markedsposition fortsat følger planen. På den korte bane rammes vi desværre af den generelle uro og nedgang på de finansielle markeder, men på den længere bane vil en højere rente være positiv for både vores forsikringsindtjening og vores investeringsresultat.”

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer
Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen
mobil nr. 20 25 54 69                mobil nr. 51 43 80 02

Presse:        

Chef for Kommunikation & Bæredygtighed
Emilie Wedell-Wedellsborg
mobil nr. 20 32 65 30

Vedhæftet fil