UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2024 aikana

Source: OMX
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2024 aikana

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus)                18.10.2022 klo 09.00

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2024 aikana

Toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on ilmoittanut käyttävänsä mahdollisuuttaan siirtyä yhtiöstä eläkkeelle vuoden 2024 aikana.

”Vuoden 2024 aikana 20 vuotta kestänyt työurani UPM:n toimitusjohtajana sekä 37 vuotta yhtiössä tulee täyteen. Ilmoitetulla aikataululla halutaan varmistaa sekä yhtiön strategisten kasvuhankkeiden että operatiivisen toiminnan menestys lähivuosina. On kuitenkin aika ryhtyä suunnittelemaan myös seuraavaa vaihetta”, sanoo Jussi Pesonen. Aikataulu mahdollistaa myös yhtiön hallitukselle riittävän ajan seuraajasuunnitelman toimeenpanolle.

Jussi Pesosen toimitusjohtajasopimusta muutettiin vuonna 2019 edellisen sopimuksen umpeuduttua (Pörssitiedote 24.10.2019). Tällöin sovittiin niistä ehdoista, joilla hän on jatkanut yhtiön toimitusjohtajana yli alkuperäisen sopimuksensa, jossa eläkeiäksi oli sovittu 60 vuotta.

"Jussi on tehnyt ja tekee edelleen hienoa työtä UPM:lle, mistä olemme aidosti kiitollisia. Tiesimme, että tämä päivä tulee, ja joudumme nyt sopeutumaan hänen päätökseensä", sanoo UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Jussi Pesonen nimitettiin UPM:n toimitusjohtajaksi vuonna 2004. Hän on palvellut yhtiötä useissa johtotehtävissä vuodesta 1987. Hän on syntynyt 1960.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils