Aegon combineert Nederlandse activiteiten met die van a.s.r. 

Source: OMX
Aegon combineert Nederlandse activiteiten met die van a.s.r. 

Den Haag, 27 oktober 2022 - Overeenkomst is belangrijke stap in Aegons ambitie om leidende posities op te bouwen in gekozen markten

 • Combinatie wordt een leider op Nederlandse pensioen-, levensverzekerings- en schadeverzekeringsmarkten
 • Duidelijke en overtuigende strategische en financiële beweegredenen, met substantiële synergiën en lange termijn voordelen voor klanten, zakenpartners, medewerkers en aandeelhouders
 • Aegon ontvangt een strategisch aandelenbelang1) van 29,99% in a.s.r. met bijbehorende rechten en een contant bedrag van EUR 2.5 miljard
 • Transactie stelt Aegon in staat om zijn strategie om kapitaal vrij te maken uit volgroeide activiteiten en leider te worden in markten waar Aegon goed is gepositioneerd voor groei, te versnellen
 • Het voornemen om het contante bedrag te gebruiken om EUR 1.5 miljard terug te geven aan aandeelhouders en om de schuld met EUR 700 miljoen terug te brengen past in Aegon’s gedisciplineerde kapitaalbeheer
 • De geboekte voortgang met zijn transformatie stelt Aegon in staat de doelstelling voor het dividend per aandeel over 2023 te verhogen van ongeveer EUR 0,25 tot ongeveer EUR 0,30

Aegon maakt vandaag bekend dat het met a.s.r. overeenstemming heeft bereikt over het samenvoegen van zijn Nederlandse pensioen-, levensverzekerings-, schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten met die van a.s.r.. Door de samenvoeging zal een leidende Nederlandse verzekeraar ontstaan. Deze stap stelt Aegon in staat om zijn strategie te versnellen en is een belangrijke stap in zijn ambitie om leider te worden in zijn gekozen markten. Aegon ontvangt een brutobedrag in contanten van EUR 2.5 miljard en een strategisch aandelenbelang van 29,99% in a.s.r. met bijbehorende rechten. De Nederlandse vermogensbeheeractiviteiten van Aegon blijven deel uitmaken van Aegon’s internationale vermogensbeheerder. Aegon sluit met a.s.r. een lange termijn vermogensbeheerovereenkomst om delen van de eigen beleggingen van de combinatie, beleggingen van Aegon’s premiepensioeninstelling Cappital en a.s.r.’s hypotheekfondsen te gaan beheren.

De aankondiging van vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze onderneming en voor onze lange termijn ambitie om leidende posities op te bouwen in onze gekozen markten”, aldus Lard Friese, CEO van Aegon. “Zowel Aegon als a.s.r. zijn diepgeworteld in de Nederlandse samenleving en delen een lange en rijke historie. Dankzij het harde werk en de enorme inzet van onze medewerkers zijn de prestaties van Aegon Nederland in de afgelopen jaren verbeterd. Op dat succes bouwen we nu voort door een leider te creëren in de Nederlandse verzekeringssector. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van onze ondernemingen op lange termijn in het belang is van alle stakeholders en de Nederlandse samenleving als geheel. Klanten van beide ondernemingen zullen profiteren van een breder product- en dienstenaanbod en sterke distributiekanalen.
“Deze transactie biedt een unieke mogelijkheid om zowel het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders als onze strategie om te investeren in markten waar we goed zijn gepositioneerd voor groei, te versnellen. Onze prioriteit blijft om onze operationele performance verder te verbeteren en om winstgevend te groeien. De toegenomen focus en middelen die het gevolg zijn van deze transactie zullen ons in een betere positie brengen voor de toekomstige groei van de onderneming”.

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: “Ik ben blij dat we vandaag aankondigen dat a.s.r. en Aegon Nederland, twee gerenommeerde Nederlandse bedrijven, diepgeworteld in de Nederlandse samenleving, een leider zullen creëren in de Nederlandse verzekeringssector.

Gezamenlijk vormen we een duurzame toonaangevende verzekeraar en verstevigen we onze marktpositie als de nummer 2 verzekeraar in de markt. Gezien de gezamenlijke kracht van beide bedrijven, zal het bedrijf een goed thuis bieden aan alle medewerkers, klanten en relaties van Aegon Nederland. Als medewerkers van a.s.r. gaan we samen met de nieuwe collega’s werken aan de toekomst van deze combinatie. Het uitgangspunt zal zijn één bedrijf, één cultuur, door het beste van beide organisaties te benutten. We kijken ernaar uit om alle medewerkers, klanten en relaties van Aegon Nederland in de nabije toekomst te verwelkomen.

1) De waarde van het 29,99% belang is EUR 2,4 miljard, gebaseerd op de slotkoers van aandelen a.s.r. op 26 oktober 2022 en 57 miljoen aandelen door Aegon te ontvangen bij afronding van de transactie voorafgaand aan een mogelijke aandelenuitgifte door a.s.r. als onderdeel van de financiering van de transactie.

Overtuigende strategische beweegredenen
Het combineren van de beide ondernemingen zal resulteren in een sterke, breed georiënteerde Nederlandse verzekeraar die aan klanten een breed scala van aantrekkelijke producten en diensten en aan aandeelhouders een aantrekkelijk rendement zal bieden.

De combinatie zal:

 • een leidende positie hebben op de Nederlandse pensioenmarkt. Dit leidt tot aantrekkelijkere producten voor klanten omdat de onderneming nog beter kan inspelen op de mogelijkheden die de aanstaande pensioenhervorming biedt;
 • marktleider worden in inkomensverzekeringen en de derde speler op de markt voor schadeverzekeringen, waardoor een concurrerender productaanbod mogelijk is;
 • meer schaalgrootte hebben bij het verstrekken en beheren van Nederlandse hypotheken, wat een meer gestroomlijnde en verbeterde uitvoering mogelijk maakt;
 • betere distributiemogelijkheden hebben door de kennis en ervaring, de middelen, en de platformen van Aegon en a.s.r. te combineren; en
 • significante synergiën opleveren door de integratie van de gesloten portefeuilles voor individuele levensverzekeringen op één platform.

De combinatie zal goed gepositioneerd zijn om zijn rol op de Nederlandse verzekeringsmarkt uit te breiden op het gebied van duurzaamheid en ESG en om bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor de belangrijkste maatschappelijke problemen die een duidelijke relatie hebben met de kernactiviteiten van de nieuwe combinatie.

De verwachting is dat het combineren van de twee bedrijven zal leiden tot substantiële kosten- en diversificatievoordelen. Aegon zal door zijn 29,99%-belang in de onderneming profiteren van a.s.r.’s verbeterde operationele kapitaalgeneratie en -synergiën. Aegon brengt voor a.s.r. belangrijke kwaliteiten op het gebied van risicobeheer in en versnelt de invoering van een Partial Internal Model voor de berekening van het vereiste
Solvency II kapitaal van de combinatie.

Benutten van mogelijkheden van Aegon Asset Management
Aegon is met a.s.r. een exclusieve lange termijn samenwerking aangegaan voor het beheer van de illiquide beleggingen die onderdeel zijn van de eigen beleggingen van de gecombineerde activiteiten. Daarnaast blijft Aegon vermogensbeheerder voor de beleggingen van Aegon’s premiepensioeninstelling Cappital, en zal de onderneming het beheer van a.s.r.’s hypotheekfondsen overnemen. Door deze stappen zal Aegon Asset Management zijn positie verder kunnen versterken als aanbieder in de Nederlandse markt van fiduciaire diensten, pensioen gerelateerde multi-assets & oplossingen, vastrentende beleggingen, inclusief alternatieve vastrentende beleggingen en verantwoorde beleggingsproducten.

Aandeelhoudersrechten
Aegon N.V. zal een strategische en constructieve aandeelhouder zijn in a.s.r. met een belang van 29,99%. Dit stelt Aegon in staat om op termijn te profiteren van de financiële voordelen die de combinatie zal opleveren. Verder zal Aegon het recht hebben om twee kandidaten te benoemen in de Raad van Commissarissen van a.s.r.. Lard Friese, CEO van Aegon N.V., zal worden genomineerd als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen van a.s.r., en Danielle Jansen Heijtmajer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland zal worden genomineerd als onafhankelijk lid. Het niet-onafhankelijke lid heeft een goedkeurende stem in a.s.r.’s Raad van Commissarissen met betrekking tot bepaalde onderwerpen, in lijn met de omvang van Aegon’s aandelenbelang.

Integratie en organisatie van de ondernemingen
De activiteiten van beide ondernemingen in Nederland worden geïntegreerd na het afronden van de transactie om zo goed mogelijk gebruik te maken van het potentieel van beide bedrijven en om volledig te profiteren van de krachtenbundeling. De integratie zal naar verwachting medewerkers in beide ondernemingen raken. De integratie zal grotendeels binnen drie jaar zijn afgerond, en het is de bedoeling om het verlies van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken door natuurlijk verloop en door medewerkers te helpen een andere baan te vinden, binnen of buiten de combinatie.

Het integratieproces zal op een eerlijke, zorgvuldige en open manier plaatsvinden, met oog voor de kwaliteiten van de mensen in beide organisaties. Medewerkers van de nieuwe combinatie zullen baat hebben bij het delen van kennis en ervaring, alsmede van de ruimere lange termijn carrièrekansen in een grotere, breed georiënteerde Nederlandse onderneming.

Het a.s.r. merk zal de leidende merknaam worden van de combinatie. Het merk Aegon zal drie jaar na afronding van de transactie in gebruik blijven voor de pensioen- en hypotheekmarkten. De merknamen van de overige onderdelen van Aegon, waaronder TKP, Knab, Robidus en Nedasco, veranderen niet.

Versnelling van de transformatie
De transactie markeert een belangrijke stap in de transformatie van Aegon, voortbouwend op de succesvolle uitvoering van de strategie om leidende posities op te bouwen in gekozen markten, zoals die op Capital Markets Day in december 2020 is gelanceerd. De transactie creëert een leider in de Nederlandse verzekeringsmarkt en stelt Aegon in staat meer focus aan te brengen om leidende ondernemingen te creëren in gekozen markten buiten Nederland.

In de Verenigde Staten zal Aegon voortbouwen op Transamerica’s leidende positie op de markten voor individuele levensverzekeringen en voor pensioenoplossingen die via werkgevers worden aangeboden. Er zal kapitaal worden geïnvesteerd om zijn marktaandelen in specifieke producten winstgevend te laten groeien. Daarnaast zal het management doorgaan met het uitvoeren van doelgerichte acties om het risico-rendement profiel van het bedrijf verder te verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk zet Aegon zijn ambitie voort om zowel het Retail als het Workplace kanaal van zijn toonaangevende platform winstgevend te laten groeien door het productaanbod te verbeteren, de klantenservice te versterken en adviseurs, werkgevers en particuliere klanten een betere digitale service te verlenen. De transactie stelt Aegon Asset Management in staat om zijn positie in pensioen gerelateerde beleggingsoplossingen, alternatieve vastrentende beleggingen en duurzame beleggingsproducten te versterken, en op deze terreinen een leidende positie op te bouwen. In Aegon’s groeimarkten blijft de onderneming kijken naar mogelijkheden om kapitaal te investeren om zijn posities uit te breiden. Meer informatie over de plannen om de strategische activiteiten in de kernmarkten, de groeimarkten en van de internationale vermogensbeheerder winstgevend te laten groeien, zal worden gegeven tijdens een Capital Markets Day in het tweede kwartaal van 2023.

Aanwending opbrengsten en financiële implicaties
Aegon verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, EUR 1,5 miljard van de opbrengst te kunnen teruggeven aan aandeelhouders om het verwateringseffect van de transactie op de vrije kasstroom per aandeel te compenseren. Verder is de onderneming van plan om zijn bruto-schuldpositie te verminderen met maximaal
EUR 700 miljoen.

Het blijft een prioriteit voor Aegon om bestendige, winstgevende groei voor Transamerica te bewerkstelligen en om aanvullende management acties te nemen op de bestaande portefeuilles met als doel het risico-rendement profiel van het bedrijfsonderdeel te verbeteren. Dit zal naar verwachting tot een financieringsbehoefte leiden en daarom verwacht Aegon op korte termijn zijn liquide kapitaal op de Holding te handhaven boven het midden van het operationele niveau van EUR 0,5 miljard tot EUR 1,5 miljard. Een overschot aan liquide kapitaal op de Holding boven het operationele niveau zal voortdurend worden beoordeeld als onderdeel van het gedisciplineerde kapitaalbeheer, waarbij kapitaal dat niet wordt gebruikt voor waarde creërende groeimogelijkheden op termijn wordt teruggegeven aan aandeelhouders.

Update over financiële doelstellingen: toename van dividend per aandeel
Bij afronding van de transactie zal Aegon zijn volledige eigendom van de kasstroom en winsten van zijn Nederlandse activiteiten vervangen voor zijn strategische belang van 29,99% in a.s.r.. Op korte termijn zal dit zich naar verwachting vertalen in lagere operationele kapitaalgeneratie en kasstromen, die op langere termijn weer zal verbeteren als de synergiën tot stand komen binnen de combinatie. Aegon verwacht dat zijn operationele kapitaalgeneratie en vrije kasstroom per aandeel na afronding van de teruggave van kapitaal aan aandeelhouders en de realisatie van de synergiën hoger zullen zijn dan vóór deze transactie.

De voortgang die Aegon heeft gemaakt met zijn transformatie stelt de onderneming in staat zijn pay-out ratio te verhogen en om het nagestreefde dividend per aandeel over 2023 bij te stellen van het huidige niveau van ongeveer 25 eurocent tot ongeveer 30 eurocent. 

Alle overige financiële doelstellingen zullen te zijner tijd worden aangepast. 

Door de transactie zal het eigen vermogen volgens IFRS naar verwachting verminderen met EUR 3,3 miljard, gebaseerd op de balans per 30 juni 2022. Dit is inclusief de invloed van de afwikkeling van een belastingpositie na afronding van de transactie, die naar verwachting geen materiële invloed zal hebben op Aegon’s liquide kapitaal op de Holding.

Gevolgen voor toezicht op de groep
Aegon bekijkt samen met zijn toezichthouders de gevolgen voor het toezicht op de groep na afronding van de voorgenomen transactie. Ongeacht de uitkomst is Aegon van plan zijn hoofdkantoor in Nederland te handhaven. De aandelen Aegon blijven genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange.

Voorgenomen tijdslijnen
Afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de toezichthouders en mededingingsautoriteiten, goedkeuring door aandeelhouders en afronding van het consultatieproces van de ondernemingsraden van zowel Aegon als a.s.r..

Aegon zal een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA) houden waarin goedkeuring zal worden gevraagd voor de voorgenomen samenvoeging tussen Aegon Nederland en a.s.r.. Deze BAVA zal naar verwachting plaatsvinden op 18 januari 2023. Het bestuur van Vereniging Aegon is geïnformeerd over de versnelling van Aegon’s transformatie en de voorgenomen combinatie met a.s.r.. Het bestuur steunt de plannen en zal goedkeuring vragen van haar leden voor deze steun.

Gebaseerd op de vereiste stappen die nog moeten worden gezet en de noodzakelijke goedkeuringen, zal de transactie naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond.

Over Aegon

Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie. Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com.

Over a.s.r.
a.s.r. behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AMX Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.

Aanvullende informatie

Conference call analisten en beleggers

Vandaag om 10:00 uur CET zal het management van Aegon een conference call houden voor analisten en beleggers. De conference call en Q&As kunnen worden gevolgd via een live audio webcast via onze website aegon.com. Zo spoedig mogelijk na de call zal een replay beschikbaar zijn via aegon.com.

Om deel te nemen aan de conference call, kunt u zich hier registreren. Direct na uw registratie ontvangt u een email met de inbelgegevens en een persoonlijke pincode om deel te nemen aan de conference call.
 
Inbelgegevens
NL: + 31 20 795 2755
Pincode: zodra u zich heeft geregistreerd, ontvangt u een persoonlijke pincode

Gezamenlijke virtuele persconferentie

Vandaag om 08:00 uur CET zullen Lard Friese, CEO van Aegon N.V. en Jos Baeten, CEO van a.s.r. gezamenlijk een digitale persconferentie houden. Volg deze link om deel te nemen aan de persconferentie.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Contacten  
Media relations Investor relations
Carolien van der Giessen

 
Jan Willem Weidema
06 11 95 33 67 070 344 8028
carolien.vandergiessen@aegon.com janwillem.weidema@aegon.com

 

 

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen kunnen informatie bevatten over financiële vooruitzichten, economische omstandigheden en trends en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Ook mededelingen met betrekking tot doelstellingen, toezeggingen, inspanningen en verwachtingen op ESG gebied en andere gebeurtenissen en omstandigheden die gedeeltelijk afhankelijk zijn van gebeurtenissen in de toekomst zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel en in negatieve zin verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • Onverwachte vertragingen, problemen, en kosten bij de uitvoering van doelstellingen en toezeggingen op het gebied van ESG en diversiteit, en wijzigingen van wetten en regels op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, milieu, veiligheid en gezondheid;
 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  • Oproer, (geo-) politieke spanningen, militair optreden of andere instabiliteit in een land of regio;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Bijlage