Bekaert: Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2022

Source: OMX
Bekaert: Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2022

Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2022

Bekaert zet robuuste omzetgroei neer in turbulente marktomgeving

Bekaert behaalde significante groei in de eerste negen maanden van 2022 ondanks de aanhoudende uitdagingen van kostinflatie, hoge energiekosten, ontwrichtingen in de toeleveringsketen, Covid-19-lockdowns in China, en een afnemende vraag in een aantal kernregio’s.

In de eerste negen maanden van 2022 bereikte de geconsolideerde omzet € 4 336 miljoen (€ +777 miljoen of +21,8%) en de gezamenlijke omzet € 5 257 miljoen (€ +931 miljoen of +21,5%).

De Groep behaalde dubbelcijferige groei in alle vier businessunits ondanks lagere volumes in de meeste activiteitsdomeinen.

De sterke prijszetting en de structurele verbeteringen van de businessportfolio van de Groep demonstreren duidelijk de vooruitgang die werd geboekt op de strategische prioriteiten en in meer weerbaarheid. Daarom blijven we vertrouwen op ons vermogen om onze performantiedoelstellingen op middellange termijn te behalen na de huidige economische turbulentie.

Marktontwikkelingen in de periode juli-september 2022

 • Geconsolideerde omzet van € 1 477 miljoen (+17,9%) en gezamenlijke omzet van € 1 801 miljoen (+16,5%)
 • Kostinflatie die bijna alle inputkosten beïnvloedt, waarbij prijzen voor op staal gebaseerde grondstoffen beginnen af te vlakken
 • Aanhoudend goede businessomstandigheden in Noord-Amerika, voornamelijk gedreven door groei in energie- en nutsvoorzieningsmarkten
 • Scherpe economische achteruitgang in Latijns-Amerika die de vraag vanuit landbouw- en bouwmarkten negatief beïnvloedt
 • Afnemende vraag in EMEA door de krimp van de industriële activiteit
 • Bescheiden herstel in China aan het einde van het kwartaal, gedreven door een vraagtoename in de automobielindustrie
 • Aanhoudende groei in andere Aziatische markten
 • Robuuste groei hernieuwbare-energie- en betonversterkingsmarkten wereldwijd

Prioriteiten en acties

Terwijl de globale macro-economische turbulentie een toenemende negatieve invloed heeft op de vraag in onze markten, blijft Bekaert gefocust op de uitvoering van de transformatieagenda die de fundamenten verder zal versterken en ons in staat zal stellen toekomstige kansen te benutten.

Onze acties in het derde kwartaal waren specifiek gericht op:

 • Het verder verbeteren van de product- en businessmix in lijn met onze strategie, met name het verbeteren van onze posities in markten die de energietransitie en algemene decarboniseringstrends ondersteunen
 • Prijszettingsdiscipline en -uitvoering die de kostinflatie grotendeels compenseert
 • Het afstemmen van onze businessprioriteiten en -acties met de marktontwikkelingen door:
  • Flexibel beheer van de bevoorradingsketen en sterke commerciële uitmuntendheid in het toeleveren van klanten wereldwijd
  • Investeringen die de technologietransitie richting hernieuwbare energie en algemene decarboniseringstrends ondersteunen, zowel door een organische uitbreiding van capaciteit en vaardigheden, als door samenwerkingen, waaronder investeringen in Pajarito Powder (groene waterstof) en TFI Marine (drijvende windmolenparken)
  • Specifieke en structurele maatregelen om kosten te beperken en de footprint te blijven te verbeteren

Vooruitzichten

De Groep verwacht dat de uitdagende vraagomstandigheden zullen blijven aanhouden in de meeste regio’s, vooral in Latijns-Amerika en EMEA. Bekaert zal de druk flexibel blijven beantwoorden, zoals het dat tot dusver in 2022 heeft gedaan.

Hoewel de vooruitzichten onzeker blijven en snel veranderen, anticipeert het management momenteel voor het boekjaar 2022:

 • Een geconsolideerde omzet van ongeveer € 5,7 miljard, een toename met € +900 miljoen vergeleken met vorig jaar, door kordate prijszetting en structurele mixverbeteringen
 • Een margeverwatering van ongeveer 150 basispunten door de impact van verrekende nulmargekostinflatie
 • Als gevolg wordt een onderliggende EBIT verwacht tussen € 450-460 miljoen


Onze winstgevendheidambities op middellange termijn blijven ongewijzigd. We hebben onze businessfundamenten significant versterkt en we hebben vertrouwen in ons vermogen om onze performantiedoelstelling te bereiken na de huidige economische turbulentie.

Bijlage