Alm. Brand Group afholder kapitalmarkedsmøde og offentliggør nye finansielle mål for 2025

Source: OMX
Alm. Brand Group afholder kapitalmarkedsmøde og offentliggør nye finansielle mål for 2025

Selskabsmeddelelse nr. 22/2022

Alm. Brand Group afholder kapitalmarkedsmøde og offentliggør nye finansielle mål for 2025

Alm. Brand Group afholder i dag kapitalmarkedsmøde (Capital Markets Update) og præsenterer i den forbindelse forretningsplaner og nye finansielle mål for 2025.

Alm. Brand Group lancerede i begyndelsen af 2020 finansielle mål for 2022 og er i de seneste knap tre år lykkes med at forbedre værdiskabelsen og har dermed enten indfriet disse mål eller gennem frasalg af aktiviteter realiseret et væsentligt værdipotentiale.

Nye finansielle mål

Med overtagelsen af Codan er der skabt en ny og større forretning, og for den samlede Koncern er der fastlast et mål om at realisere et forsikringsteknisk resultat på 2,1 mia. kr. inklusive afløbsresultat og at reducere Combined Ratio til 84, heri indeholdt en reduktion af omkostningsprocenten til 16.

Alm. Brand Group introducerer endvidere et nyt rentabilitetsmål defineret som afkastet på den materielle egenkapital (Return on Tangible Equity) på mere end 50% i 2025.

Alle finansielle mål er understøttet af realiseringen af synergier som følge af overtagelsen af Codan på samlet 600 mio. kr. frem mod 2025.

Administrerende direktør i Alm. Brand Group, Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Med sammenlægningen af Alm. Brand og Codan har vi skabt vi en ny stærk dansk forsikringskoncern og et solidt fundament for udvikling. Vores mål er at fordoble vores tekniske resultat, væsentligt forbedre vores combined ratio og sikre de synergier, vi har lovet. Vores nye ambitiøse finansielle mål understøttes af et skarpt fokus på lønsom vækst, lavere omkostninger samt en succesfuld sammenlægning. For at indfri vores høje ambitioner vil vi med vores samlede styrker gøre det enkelt og endnu mere relevant at være kunde hos os, udbygge vores stærke partnerskaber og ikke mindst have et klart fokus på forebyggelse og bæredygtighed.”

Solvens og udlodning

Alm. Brand Group havde ved udgangen af 3. kvartal 2022 en solvensdækning på 199%, heri inkluderet midler til de resterende restruktureringsomkostninger relateret til integrationen af Codan. Alm. Brand Group sigter mod at have en solvensdækning på 170% fremadrettet og vil under hensyntagen hertil kunne udlodde en høj andel af den fremtidige indtjening til sine aktionærer. Alm. Brand Group ændrer derfor sin udlodningspolitik til en pay-out ratio på minimum 80% og forventer, at udlodningen i de kommende år vil ske i en kombination af udbyttebetaling og aktietilbagekøb.

Dagens præsentation er tilgængelig på investorrelations.almbrand.dk. Kapitalmarkedsmødet vil blive webcastet live klokken 10.00-12.00 GMT og vil efterfølgende ligeledes være tilgængelig her.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer
Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen
mobil nr. 20 25 54 69                mobil nr. 51 43 80 02

Presse:        

Chef for Kommunikation & Bæredygtighed
Emilie Wedell-Wedellsborg
mobil nr. 20 32 65 30

Vedhæftet fil