Substansvärdet per den 31 december 2022

Source: OMX
Substansvärdet per den 31 december 2022

Den 31 december 2022 var substansvärdet 293 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 december 2022 var 253,50 kronor för A-aktien och 253,00 kronor för C-aktien.


Stockholm den 10 januari 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 10 januari 2023, kl. 10:00.

Bilaga