Leverer på strategien

Source: OMX
Leverer på strategien

– Dette kvartalet leverer vi sterk fremgang på flere områder av Telenors nye strategi. Inntektene fra mobiltjenester i Telenor Norden økte med 5 prosent, som viser vekstpotensialet i regionen. Vi fullførte sammenslåingen i Malaysia, og etablerte CelcomDigi som den klare markedslederen i landet, vi kom til enighet om salget av 30 prosent av vår norske fibervirksomhet, og vi fullførte avviklingen av kobbernettet i Norge. Alt i samme kvartal, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

Forbedret mobilvekst i Norden bidro til en organisk økning i både tjenesteinntekter og EBITDA for året som helhet, til tross for økte energikostnader og negative effekter fra avviklingen av kobbernettet. CelcomDigi-sammenslåingen førte til en gevinst på 33 milliarder kroner og et rekordhøyt resultat på 45 milliarder kroner for året som helhet. Fri kontantstrøm utgjorde 11 milliarder kroner for året.

I tillegg til gjennomføringen av CelcomDigi-fusjonen i Malaysia, går sammenslåingen av dtac og True i Thailand fremover. Disse transaksjonene er de to største telekommunikasjonsfusjonene noensinne i Sørøst-Asia. De vil etablere markedsledere i de ulike landene, skape vekstmuligheter og redusere risiko for Telenor. Som tidligere kommunisert vil synergier styrke kontantstrømmen over tid.

For 2023 forventer Telenor en lav til middels ensifret vekst i både tjenesteinntekter og EBITDA fra Norden. Driftsinvesteringer i Norden forventes å utgjøre rundt 17 prosent av inntektene.

Telenor opprettholder ambisjonene som ble lagt frem under kapitalmarkedsdagen i 2022. Utbyttepolitikken ligger fast, med sikte på årlig vekst i ordinært utbytte per aksje. For 2022 foreslår selskapet et utbytte på 9,40 kroner per aksje, opp fra 9,30 kroner per aksje året før.

NØKKELTALL TELENOR GROUPFjerde kvartalÅr
Millioner kroner2022202120222021
Driftsinntekter25 40224 86598 95397 153
Organisk inntektsvekst (%)1,51,92,80,6
Tjenesteinntekter18 85218 38574 95774 055
Organisk vekst i tjenesteinntekter (%)1,90,71,90,1
EBITDA før andre inntekter og andre kostnader10 14610 14842 37442 656
Organisk EBITDA-vekst (%)0,1(0,8)0,50,1
EBITDA før andre inntekter og andre utgifter/Driftsinntekter (%)39,940,842,843,9
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA37 90658744 9131 528
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum4 6375 25716 72816 277
Totale investeringer6 5407 41421 31920 646
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser)2 546-2739 86511 015
Total fri kontantstrøm948-47210 60412 669
Mobilabonnementer - endring i kvartal / total (millioner)(3,4)0,2158,3161,9
*) Med virkning fra fjerde kvartal 2022 er Digi i Malaysia klassifisert som avviklet virksomhet, se note 4. Som en konsekvens av dette er Digi ekskludert i når relevante tall rapporteres i tabellen over og gjennom hele rapporten, med unntak av nettoinntekt og fri kontantstrøm.  


Sammendrag av fjerde kvartal og 2022*

  • Samlede rapporterte inntekter var på 25,4 milliarder kroner. Det er en økning på 0,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Tjenesteinntekter hadde en organisk vekst på 1,9 både i fjerde kvartal og 2022.
  • Rapporterte driftskostnader økte med 0,7 milliarder kroner. Organiske driftskostnader økte med 0,6 milliarder kroner, tilsvarende 8 prosent. For året som helhet økte organiske driftskostnader med 1,5 milliarder, som tilsvarer 5 prosent.
  • Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 10,1 milliarder kroner, et stabilt nivå. Organisk EBITDA økte med 0,1 prosent. For året som helhet økte organisk EBITDA med 0,5 prosent.
  • Økte energikostnader hadde en effekt på EBITDA med 0,3 milliarder kroner i kvartalet og en milliard kroner for året som helhet. Økningen førte til en 3 prosent effekt på EBITDA både for fjerde kvartal og året som helhet.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,6 milliarder kroner. Driftsinvesteringene utgjorde dermed 18,2 prosent av inntektene i fjerde kvartal og 16,9 prosent for året som helhet.
  • Resultat til aksjonærer i Telenor ASA endte på 37,9 milliarder kroner i kvartalet, og 44,9 milliarder kroner for året som helhet. En gevinst på 32,9 milliarder kroner ble bokført ved sluttføringen av sammenslåingen. Etter sluttføringen av transaksjonen ble Digi dekonsolidert og behandlet som et tilknyttet selskap i Telenor ASAs, og alle historiske perioder vil bli omarbeidet og Digi presenteres som avviklet virksomhet. For mer informasjon, se note 4 i kvartalsrapporten.
  • Total fri kontantstrøm var 0.9 milliarder kroner i kvartalet, inkludert en negativ innvirkning fra aktiviteter knyttet til fusjoner og overtakelser (M&A) som hovedsakelig kommer fra sammenslåingen i Malaysia. Før M&A var den frie kontantstrømmen på 2,5 milliarder. For året som helhet var total fri kontantstrøm 10,6 milliarder kroner, hvorav 9,9 milliarder kroner var ekskludert M&A-aktiviteter.
  • Dekonsolideringen av Digi og Telenors øvrige resultater i kvartalet gjorde at gjeldsgraden endte på 2,2x ved utgangen av kvartalet, en økning på 0,1x sammenlignet med tredje kvartal 2022. Som følge av sammenslåingen i Malaysia inkluderes nå utbytte fra tilknyttede selskap i definisjonen av gjeldsgraden.

*Se side 30 i kvartalsrapporten for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

Pressekontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, Telenor Group
+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com