Tomas Okmanas pradeda eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas

Source: OMX
Tomas Okmanas pradeda eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

AB Šiaulių bankas 2023 m. vasario 1 d. gavo Europos Centrinio banko (ECB) pranešimą, kad ECB valdančioji taryba nusprendė neprieštarauti Tomo Okmano paskyrimui AB Šiaulių banko nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.

Tomas Okmanas yra išrinktas į Šiaulių banko stebėtojų tarybą 2022 m. liepos 28 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Susirinkimo sprendime nustatyta, kad stebėtojų tarybos nario pareigas jis pradės eiti tik gavęs priežiūros institucijos leidimą.

Tomas Okmanas laikomas einančiu AB Šiaulių banko nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas nuo 2023 m. vasario 2 d.

Papildoma informacija:
Personalo departamento direktorė
Jurgita Simanavičiūtė, +370 5 203 2263, jurgita.simanaviciute@sb.lt