AvePoint utvidgar sin globala närvaro med nytt kontor i Stockholm

Source: OMX
AvePoint utvidgar sin globala närvaro med nytt kontor i Stockholm

STOCKHOLM, Sverige, Sept. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AvePoint (NASDAQ: AVPT), den mest avancerade leverantören av SaaS och datahanteringsplattformar, tillkännagav idag öppnandet av ett nytt kontor i Stockholm för att utöka sin globala närvaro och möta den växande efterfrågan på digital samarbetssäkerhet, efterlevnad och produktivitetslösningar i Norden. Kontoret ligger i området Urban Escape i Stockholm, en ny stadsdel byggd för att inspirera till nya sätt att samarbeta och mötas, där bland annat även Microsoft har sina kontor, och ersätter AvePoints tidigare utrymme på Östermalm i Stockholm.

Idag anser nästan 90 % av de största företagen och offentliga organisationerna i Norden att digitalisering är avgörande för framtida framgångar, och 33 % anser att digitaliseringen har högsta prioritet enligt Microsoft. Att etablera en starkare närvaro i regionen är avgörande för att stödja AvePoints uppdrag att hjälpa alla organisationer att samarbeta med tillit för den digitala världen.

”Flytten av AvePoints Stockholmskontor till Urban Escape är nästa steg i vårt åtagande att fortsätta utvidgas globalt”, säger Hans Delleman, Executive Vicepresident of Europe, Middle East, and Africa (EMEA), AvePoint. ”En större närvaro och närhet till andra stora teknikföretag som Microsoft gör det möjligt för oss att stärka vårt team i Norden och gör att AvePoint kan dra nytta av viktiga tillväxtmöjligheter med högre uthållighet.”

Området Urban Escape i Stockholm kan stoltsera med många innovativa företag, däribland Microsoft, Kindred och Spotify. Till en början kommer AvePoints team inom försäljning, forskning och utveckling samt partnermarknadsföring att arbeta härifrån, med målsättningen att expandera till fler verksamhetsområden efter behov. I regionen stöder AvePoint redan stora kunder som IKEA Baltics och Iceland, samt partner som Cristie Nordic att framgångsrikt migrera, hantera och skydda viktiga affärsdata. Tack vare samarbetet med AvePoint kommer fler kunder och partner i regionen att få möjlighet att använda den teknik som krävs för att trivas på hybridarbetsplatsen.

Idag har AvePoint 28 globala kontor och stöder kunder och partner i deras resor mot digital omvandling på världens alla sju kontinenter. AvePoint Swedens nya kontor öppnar officiellt den 15 september 2022 med ett invigningsevenemang för regionala partner och kunder.

Mer information om AvePoint finns på https://www.avepoint.com.

Om AvePoint

Samarbeta med tillit. AvePoint erbjuder den mest avancerade plattformen för SaaS och datahantering för att optimera SaaS-drift och säkert samarbete.Mer än nio miljoner molnanvändare förlitar sig på våra lösningar. Våra SaaS-lösningar är också tillgängliga för leverantörer av hanterade tjänster genom mer än 100 marknadsplatser i molnet, så att de bättre kan stödja och hantera sina mindre och medelstora företagskunder.AvePoint grundades 2001 och är en femfaldig Global Microsoft Partner of the Year med huvudkontor i Jersey City, USA. Mer information finns på https://www.avepoint.com.

Utlämning av information

AvePoint använder webbplatsen https://ir.avepoint.com/ för att lämna ut ej offentlig information och för att uppfylla sina skyldigheter om avslöjande enligt den amerikanska förordningen Regulation Fair Disclosure.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden i den mening som avses i safe harbor-bestämmelserna i United States Private Securities Court Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar, inklusive uttalanden om AvePoints framtida resultat och marknadsmöjligheter. Dessa framåtblickande uttalanden identifieras i allmänhet med uttryck som ”anta”, ”beräknas”, ”förvänta”, ”förutse”, ”uppskatta”, ”avse”, ”strategi”, ”framtid”, ”möjlighet”, "planera”, ”kanske”, ”bör”, ”kommer”, ”skulle”, ”kommer att vara”, ”fortsätta”, ”kommer sannolikt att leda till” och liknande. Framåtblickande uttalanden är prognoser, utsikter och andra uttalanden om framtida händelser som baseras på nuvarande förväntningar och antaganden och är därför föremål för risker och osäkerheter. Många faktorer kan leda till att faktiska framtida händelser skiljer sig väsentligt från de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande, inklusive men inte begränsat till: förändringar i de konkurrensutsatta och reglerade branscher där AvePoint är verksamt, variationer i verksamhetsresultaten mellan konkurrenter, ändringar i lagar och förordningar som påverkar AvePoints verksamhet, och förändringar i AvePoints förmåga att implementera affärsplaner, prognoser och förmåga att identifiera och realisera nya möjligheter, samt risken för nedgångar på marknaden och i teknikbranschen. Du bör noga överväga ovanstående faktorer och andra risker och osäkerheter som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i AvePoints senaste kvartalsrapport på formulär 10-Q, dess registreringsutdrag på formulär s-1 och relaterade prospekt och prospekttillägg samt i dess efterföljande registreringar till SEC. Kopior av dessa och andra dokument som lämnats in av AvePoint finns tillgängliga på SEC:s webbplats, www.sec.gov. Dessa registreringar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan orsaka att faktiska händelser och resultat avviker väsentligt från de som finns i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden gäller endast från och med det datum de görs. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden, och AvePoint åtar sig ingen skyldighet och har inte för avsikt att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden efter datumet för detta meddelande, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, med undantag för vad som krävs enligt lag. AvePoint ger ingen garanti för att det kommer att uppfylla sina förväntningar.

Presskontakt
Nicole Caci
AvePoint
pr@avepoint.com
(201)-201-8143