Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Source: OMX
Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Til                Nasdaq Copenhagen

12. maj 2021

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt – Basisprospekt af 12. maj 2021 for udbud af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer og obligationer udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 12. maj 2021 er tilgængeligt i elektronisk form på dansk og vil blive tilgængeligt på engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave er den danske udgave gældende. Basisprospektet kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, telefon 44 55 15 21 eller advokat Kristian Ingemann Petersen, telefon 44 55 16 78.

Vedhæftede filer