Company Announcements

C-RAD och Elekta tecknar avtal om distribution av C-RADs högteknologiska SIGRT-lösningar i Amerika

Source: OMX
C-RAD och Elekta tecknar avtal om distribution av C-RADs högteknologiska SIGRT-lösningar i Amerika

C-RAD och Elekta informerar idag om ett försäljnings- och distributionsavtal för den Nordamerikanska och Mexikanska marknaden. Avtalet ger Elekta möjlighet att erbjuda  C-RADs surface image guided radiation therapy (SIGRT)-teknik för stereotactic radiosurgery (SRS), stereotactic body radiotherapy (SBRT) och rörelseövervakning.

C-RAD och Elekta har under flera år samarbetat för att tilhandahålla SIGRT-teknologi till nya och existerande kunder världen över. Medan samarbetet tidigare var projektbaserat, fokuserar det nya avtalet på ett strategiskt samarbete för att tillhandahålla en övergripande lösning baserad på C-RADs SIGRT-lösning och Elektas linjäracceleratorer.

Catalyst HD™-systemet, som är integrerat med Elektas linjäracceleratorer, tillhandahåller patientpositionering tillsammans med andningsstyrd rörelseövervakning. Det utökar värdet av Elektas Versa HD™ high definition dynamic radiosurgery (HDRS)- lösning genom kompletterande funktioner och teknologier.

C-RAD kommer att presentera sina ytskanningssystem på the Annual Meeting of the American Association of Physics in Medicine (AAPM) i San Antonio, TX mellan den 14 och 17 juli, 2019.

“SIGRT är på väg att bli en del av standardvården inom avancerad strålterapi.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD. “Med vår spjutspetsteknologi och starka allianser kan vi ge ännu fler cancercenter, och i slutänden deras patienter, möjligheten att dra nytta av vår teknologi.”

Maurits Wolleswinkel, President Linac Solutions på Elekta, säger: “Vår prioritet är alltid att tillhandahålla en hög nivå av patientsäkerhet och komfort, samtidigt som vi försäkrar ett effektivt och sömlöst arbetsflöde för klinikerna, med högsta möjliga tillförsikt. Detta samarbete med C-RAD stödjer Elektas linjäracceleratorer - i synnerhet Versa HD - att möta den växande efterfrågan på SIGRT.”

Detta försäljnings- och distributionsavtal är planerat att påbörjas i Nordamerika och Mexico den 12 juli, 2019 och på sikt utökas till andra marknader.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 07:30 CEST.

Bilaga