Company Announcements

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Source: OMX
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

SAMPO OYJ                        PÖRSSITIEDOTE                                      23.3.2021 klo 9.20


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja äänioikeuksien osuus on 19.3.2021 noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,98 % osakkeista

4,94 % äänistä
 0,07 % osakkeista

 0,07 % äänistä
5,05 % osakkeista

 

5,01 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 657 235 osaketta
27 657 235 ääntä
  4,98 % osakkeista
4,94 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 657 235 osaketta
27 657 235 ääntä
4,98 % osakkeista
4,94 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depository Receipt (US79588J1025) - - Osakeomistus 264 927 osaketta
264 927 ääntä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä
Lainatut arvopaperit - - Osakeomistus 43 927 osaketta
43 927 ääntä
0,01 % osakkeista
0,01 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 105 835 osaketta
105 835 ääntä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä
      B YHTEENSÄ 414 689 osaketta
414 689 ääntä
0,07 % osakkeista
0,07 % äänistä


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com