Company Announcements

Sammon vuosiraportointi vuodelta 2020

Source: OMX
Sammon vuosiraportointi vuodelta 2020

SAMPO OYJ                          TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS          23.3.2021 klo 9.30

Sammon vuosiraportointi vuodelta 2020                                                               

Sampo-konserni on julkaissut vuosiraportointinsa vuodelta 2020 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2020. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Sammon laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi edellä mainitussa osoitteessa ovat saatavilla seuraavat katsaukset ja raportit vuodelle 2020:

  • Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus
  • Johdon videokatsaukset
  • Sampo-konsernin riskienhallintaraportti
  • Sampo-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • Sampo-konsernin toimielinten palkitsemisraportti
  • Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön vuosikertomukset
  • If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin, Hastingsin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön yritysvastuuraportit

Sammon hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös XHTML- ja pdf-tiedostoina, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Sampo-konserni julkaisee vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen sekä yritysvastuuraportin toukokuussa 2021.


SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liitteet