Company Announcements

ForFarmers N.V.: ForFarmers draagt Pieter Wolleswinkel voor als lid Raad van Bestuur

Source: OMX
ForFarmers N.V.: ForFarmers draagt Pieter Wolleswinkel voor als lid Raad van Bestuur

Lochem, 13 augustus 2021

ForFarmers draagt Pieter Wolleswinkel voor als lid Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen van ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) draagt Pieter Wolleswinkel voor, om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) op 14 april 2022 te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur van ForFarmers. De benoeming is voor een termijn van vier jaar, eindigend aan het eind van de jaarlijkse AvA in 2026.

De voorgenomen benoeming van Pieter Wolleswinkel houdt verband met het vertrek per 1 januari 2022 van Adrie van der Ven, COO ForFarmers Polen en verantwoordelijk voor M&A in nieuwe regio’s. Van der Ven blijft tot 1 oktober 2021 lid van de Raad van Bestuur. De algemeen directeur van ForFarmers Polen zal vanaf die datum rechtstreeks aan de CEO, Yoram Knoop, gaan rapporteren. Roeland Tjebbes, CFO van ForFarmers, wordt integraal verantwoordelijk voor de M&A-portefeuille, naast de andere disciplines waarvoor hij verantwoordelijk blijft.

Yoram Knoop: “We zijn verheugd dat de Raad van Commissarissen heeft besloten een interne kandidaat voor te dragen voor de vacature die Adrie achterlaat en ons team dan snel weer compleet zal zijn. Pieter is sinds begin 2019 lid van ons directieteam en werd als COO Nederland vrijwel meteen geconfronteerd met de uitdagingen in onze sector als gevolg van met name het stikstofdossier. De aanpak van Pieter, in dialoog met stakeholders een heldere lijn uitzetten, viel direct op. Hij is een bijzonder waardevolle collega. We zijn ervan overtuigd dat, hangende natuurlijk het besluit van de AvA, zijn aandeel in de Raad van Bestuur de implementatie van onze strategie Build to Grow verder ten goede zal komen.”

Pieter Wolleswinkel (1977, Nederlandse nationaliteit), startte in 2014 bij ForFarmers als directeur van de Business Unit Noord in Duitsland. In 2018 werd hij directeur van de Business Unit Varkens in Nederland, waarna hij vanaf 1 januari 2019 als COO verantwoordelijk werd voor geheel ForFarmers Nederland en sinds begin 2021 ook voor Reudink (biologische voeders). Vanaf 1 september 2021 zullen ook ForFarmers België en Pavo (paardenvoer) onder zijn hoede vallen.
Pieter Wolleswinkel groeide op een gemengd boerenbedrijf op. Hij is dierenarts en heeft daarnaast een MBA. Hij was na zijn studie eerst een aantal jaren actief als dierenarts en vervolgens in internationale leidinggevende posities bij Provimi.

De Raad van Commissarissen draagt Pieter Wolleswinkel voor vanwege zijn uitvoerige kennis van en ervaring in de veehouderij en zijn managementervaring. Met name zijn achtergrond en opleiding, zijn commerciële focus en streven naar duurzaamheid, zijn voor de Raad van Commissarissen bepalend geweest bij de voordracht van Pieter Wolleswinkel tot lid van de Raad van Bestuur.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.