Company Announcements

Innkalling til Yara ekstraordinær generalforsamling

Source: OMX
Innkalling til Yara ekstraordinær generalforsamling

Oslo, 13. august 2021: Yara International ASA vil avholde en ekstraordinær generalforsamling mandag 6. september kl. 16.30 for å behandle styrets forslag om å betale et tilleggsutbytte på 20 kroner per aksje.

I medhold av allmennaksjeloven § 5-8 avholdes den ekstraordinære generalforsamlingen som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Komplett innkalling til generalforsamlingen vil bli distribuert til Yaras registrerte aksjonærer og er også tilgjengelig på selskapets nettsted:
Reports and presentations 2021 | Yara International


Kontakt

Silje Ingeberg Nygaard, Investorkontakt
Mobil: 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com


Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Vedlegg