Company Announcements

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2021

Source: OMX
AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2021

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29 Lokakuuta 2021 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q3 2021

Afarakin erikoissmetalliseos segmentin tuotanto osoittaa paranemisen merkkejä. Afarak Groupin kokonaistuotanto vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä oli alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui pääasiassa Etelä-Afrikan suurten omaisuuserien myynnistä.

        
   Q3/2021Q3/2020Muutos2020 
        
 Konsernin tuotantomt31,56843,121-26.8%214,775 
 Kaivostoimintamt26,27341,762-37.1%184,779 
 Jalostustoimintamt5,2951,359289.6%29,997 
 Erikoismetalliseostuotantomt23,71617,44036.0%89,715 
 Kaivostoimintamt18,42116,08114.5%73,306 
 Jalostustoimintamt5,2951,359289.6%16,409 
 Rautametalliseostuotantomt7,85225,681-69.4%125,060 
 Kaivostoimintamt7,85225,681-69.4%111,472 
 Jalostustoimintamt000.0%13,588 
        

Kaivostoiminta

  • Turkin kaivokset jatkoivat kaivostoimintansa lisäämistä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kasvu oli 14,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminta väheni selvästi merkittävien omaisuuserien myynnin seurauksena.

Jalostustoiminta

  • Parantuneet markkinaolosuhteet sekä lisääntynyt kysyntä johtivat tuotantomäärien merkittävään kasvuun EWW:n tuotantolaitoksella Saksassa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Helsinki, Lokakuuta 29, 2021

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite