Company Announcements

Equinor ASA: Eks utbytte 2q21

Source: OMX
Equinor ASA: Eks utbytte 2q21

Fra og med 11. november 2021 vil aksjene i Equinor (OSE: EQNR) noteres eks utbytte 0,18 USD.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12