Company Announcements

Informacijos skelbimo 2022 metais kalendorius

Source: OMX
Informacijos skelbimo 2022 metais kalendorius

Informaciją investuotojams 2022 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:
2022-02-28 – 2021 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2022-03-02 – 2021 m. rezultatų internetinis seminaras;

2022-03-09 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2022-03-30 – eilinio VAS sprendimai;

2022-03-30 – 2021 m. audituota metinė informacija;

2022-04-29 – 2022 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2022-05-04 – 2022 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2022-07-29 – 2022 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2022-08-03 – 2022 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2022-10-31 – 2022 m. devynių mėnesių tarpinė informacija;

2022-11-03 – 2022 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius

tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00