Company Announcements

Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Source: OMX
Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. november 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. november 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.896.124 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12