Company Announcements

Nordea byter ut vissa basräntor i sina Bull- & Bear-certifikat, Minifutures och Unlimited Turbos

Source: OMX
Nordea byter ut vissa basräntor i sina Bull- & Bear-certifikat, Minifutures och Unlimited Turbos

För att uppfylla kraven i EU:s förordning om referensvärden (Benchmarkförordningen, BMR) kommer basräntorna EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR och JPY LIBOR för Bull- & Bear-certifikat, Minifutures och Unlimited Turbos emitterade av Nordea att inom den närmaste tiden ersättas av nya riskfria räntor i överensstämmelse med BMR.

Byte av basränta kommer att genomföras per den 1a december 2021.

Hänvisning till tidigare börsmeddelande:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/05/2328308/0/sv/Nordea-byter-ut-vissa-basr%C3%A4ntor-i-sina-Bull-Bear-certifikat-Minifutures-och-Unlimited-Turbos.html