Company Announcements

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

Source: OMX
Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP operacijų departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


 

Priedai