Company Announcements

Equinor ASA: Revidering av Mariner-reserver

Source: OMX
Equinor ASA: Revidering av Mariner-reserver

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har revidert sitt estimat for de totale utvinnbare reservene i Mariner-feltet fra rundt 275 millioner fat til om lag 180 millioner fat olje. Revideringen vil føre til en nedskrivning på rundt 1,8 milliarder USD. Nedskrivingen vil vises i driftsresultatet i henhold til IFRS for segmentet for leting og produksjon internasjonalt. Resultatet for fjerde kvartal 2021 blir kunngjort 9. februar 2022.

Mariner-feltet kom i produksjon i 2019, og består av to reservoarer: Heimdal og Maureen. Mariners reserver har vært gjenstand for betydelig usikkerhet på grunn av en svært kompleks undergrunn og at feltet er i en tidlig produksjonsfase. Endringen i reserve-estimatet er basert på en oppdatert tolkning av seismiske data og produksjonserfaring fra Maureen-reservoaret som førte til en revidert reservoarmodell. Den reviderte reservoarmodellen støttes av resultater fra den første brønnen i Heimdal-reservoaret, som ble boret i fjerde kvartal 2021.

– Vi samarbeider tett med våre partnere i Mariner-lisensen for å finne muligheter til å øke utvinningen og produksjonen. Som planlagt vil vi fortsette å bore produksjonsbrønner for å sikre kontantstrømmen fra feltet, sier Al Cook, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

Equinor er operatør for Mariner med en eierandel på 65,11 prosent. Partnerne er JX Nippon (20 prosent), Siccar Point (8,89 prosent) og ONE-Dyas (6 prosent). Mariner ligger på Øst-Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland og 320 kilometer nordøst for Aberdeen. Utbygging av Mariner-feltet omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform med stålunderstell, der oljen blir eksportert til en flytende lagerenhet og deretter transportert til land med tankskip.

Kontakter

Investor relations:
Peter Hutton
Senior vice president Investor Relations
+44 7881 918 792 (mobile)

Media:
Ola Morten Aanestad
Press Spokesperson, International Upstream
+47 48080212 (mobile)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12