Company Announcements

Yara og Lantmännen – først ute med en kommersiell avtale for fossilfri mineralgjødsel

Source: OMX
Yara og Lantmännen – først ute med en kommersiell avtale for fossilfri mineralgjødsel

Oslo og Stockholm, 13. januar 2022: Yara og Lantmännen er de første selskapene som signerer en kommersiell avtale om å lansere fossilfri gjødsel til landbruket. Fossilfri, eller grønn gjødsel er produsert med fornybar elektrisitet og er avgjørende for avkarboniseringen av matvarekjeden og for å kunne tilby forbrukere et større utvalg av bærekraftig matvarer.

Allerede i 2019 begynte Yara, en av verdens ledende gjødselprodusenter, og Lantmännen, Nord-Europas ledende landbrukskooperativ med virksomhet fra jord til bord, å legge planer om å kommersialisere en mineralgjødsel som både er grønn (med minimalt karbonutslipp) og fossilfri (produsert med fornybar elektrisitet) – med et felles mål om å introdusere verdens første fossilfrie matverdikjede. Dette har nå resultert i en kommersiell avtale; gjødselen vil bli produsert av Yara og markedsført av Lantmännen i Sverige fra 2023.

Ammoniakk er basis for all mineralgjødsel, og den grønne fossilfrie gjødselen vil bli basert på grønn ammoniakk; en ammoniakk som er produsert med fornybar elektrisitet og ikke på naturgass som i dag. Den fossilfrie gjødselen vil dermed ha et 80 til 90 prosent lavere karbonavtrykk enn gjødsel produsert med naturgass. Yara planlegger flere prosjekter for grønn ammoniakk, både i Norge, Nederland og Australia. Disse vil utgjøre fundamentet for videre produksjon av grønn mineralgjødsel og også for Yaras satsing på ren ammoniakk til andre markeder.

Samarbeid er nøkkelen
«Vårt samarbeid med Lantmännen om å forsyne landbruket med fossilfri gjødsel er avgjørende for å redusere utslipp fra matvarekjeden. Vi må endre matindustrien for å kunne levere på Parisavtalen, og det krever samarbeid gjennom hele kjeden og at vi slutter å jobbe i silo. Yara-Lantmännen-samarbeidet er et konkret eksempel på hvordan dette kan gjøres», sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

For Lantmännen vil dette være et viktig skritt nærmere et karbonnøytralt landbruk.

«Lantmännen driver utviklingen av fremtidens jordbruk. Med Yaras grønne, fossilfrie gjødsel på plass kan svenske bønder fortsette å være helt i front, og vi kan tilby våre kunder et fotavtrykk på linje med globale klimamålog konsumenter med bærekraftig produsert mat. Med dette partnerskapet kan vi møte den økte etterspørselen på bærekraftige produkter også i fremtiden», sier administrerende direktør og konsernsjef Per Olof Nyman i Lantmännen.

Samarbeidet med Yara er et av våre viktigste initiativ for å gjøre det svenske landbruket enda mer bærekraftig. Med programmet «Klimat och Natur» gjør vi det lønnsomt for bøndene å benytte bærekraftige produksjonsmetoder og dermed kan vi også tilby konsumentene enda mere bærekraftige matvarer.

Den fossilfrie gjødselen vil være et viktig kriterium i Lantmännens jordbruksprogram Klimat & Natur. Programmet gjør det lønnsomt for bønder å drive bærekraftig. Yaras grønne, fossilfrie gjødsel er viktig for den videre utviklingen av programmet. Når dette nå kombineres med bruken av fossil-fritt drivstoff, transport og presisjonsjordbruk kan Lantmännen etablere en fossilfri matkjede – fra jord til bord.

Yara og Lantmännen har også andre samarbeidsprosjekter med fokus på å minske klimaeffekten av landbruket – disse omfatter blant annet gjødslingsstrategier, innovative jordbruksmetoder og bruk av digitale verktøy – og alle bidrar til omstillingen til et lavkarbon-landbruk og til en mer bærekraftig matvarekjede.

FAKTABOKS: REDUKSJON AV KARBONAVTRYKKET I GJØDSELPRODUKSJONEN

  • Yaras nitratbaserte mineralgjødsel, produsert i EU og Norge, har allerede i dag et 50 til 60% lavere karbonavtrykk enn de fleste gjødsler produsert utenfor EU. Dette takket være bruken av klimagassreduserende katalysator- teknologi i nitratproduksjonen. Denne ble først utviklet av Yara og senere delt med andre produsenter.
  • Fra 2023 vil Yara kunne tilby nitratbasert fossilfri gjødsel basert på fornybar elektrisitet med et karbonavtrykk som er ytterligere 80 til 90 prosent lavere.
  • Karbonavtrykket vil bli beregnet med internasjonalt anerkjente metoder og bli verifisert av en uavhengig tredjepart, DNV.
  • Den fossilfrie gjødselen vil gjøre det mulig for Lantmännen å redusere karbonavtrykket til utvalgte matverdikjeder med 20 prosent.
  • Yara jobber også med å redusere det gjenværende klimaavtrykket ved å for eksempel å utvikle bruken av resirkulerte næringsstoffer.

FAKTABOKS: LANTMÄNNENS KLIMAT & NATUR-PROGRAM

  • Klimat & Natur er Lantmännens program for Fremtidens Jordbruk og inneholder spesifikke tiltak for å redusere landbrukets klimaavtrykk og for å øke det biologiske mangfoldet. Tiltakene utføres av de bønder som er medlemmer av programmet.
  • Lantmännen har med dette programmet redusert klimaavtrykket på sin hvete med 30% siden 2015. Når fossilfri gjødsel blir en del av Klimat & Natur-programmet, vil klimaavtrykket bli redusert med ytterligere 20 %-enheter.
  • Programmet er dynamisk og vil fortløpende bli supplert med flere kriterier for mere bærekraftige jordbruksmetoder, noe som vil resultere i et ytterligere redusert klimaavtrykk.
  • De bærekraftige avlingene brukes av Lantmännen både til B2B og B2C (til videreforedlere og konsumenter). Lantmännen Cerealia produserer Klimat & Natur- merket hvetemel fra Kungsörnen og havre fra Axa.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lantmännen:

Claes Johansson, Leder for bærekraftig utvikling i Lantmännen
Mobil: (+46) 10 556 10 05
E-post: claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännen Pressekontor
Mobil: (+46) 10 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Yara:

Hans Larsson, Markedssjef for Yara Sverige
Mobil: (+46) 70 956 26 98
E-post: hans.larsson@yara.com

Yara mediekontakter:
Vibeke Larøi, Kommunikasjonssjef for Yara i Europa
Mobil: (+47) 942 85 337
E-post: vibeke.laroi@yara.com

Josiane Kremer, Direktør for eksternkommunikasjon i Yara
Mobil: (+47) 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com

 

Om Lantmännen

Lantmännen er et jordbrukskooperativ og Nord-Europas ledende aktør innen landbruk, maskin, bioenergi og matvarer. Vi er eid av 19 000 svenske bønder, har 10 000 ansatte, virksomhet i over 20 land og en årlig omsetning på 45 milliarder SEK. Med fokus på korn forbedrer vi dyrkbar mark og jobber for et livskraftig landbruk. Noen av våre mest kjente matvaremerker er AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP og Hatting. Selskapet vårt bygger på kunnskap og verdier utviklet gjennom generasjoner av bønder. Gjennom forskning, utvikling og virksomhet i hele verdikjeden, tar vi sammen ansvar fra jord til bord. For mer informasjon: www.lantmannen.com

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder USD. For mer informasjon: www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg