Company Announcements

Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Source: OMX
Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 14. januar 2022 til bruk i Equinors aksjespareprogram er 19. januar 2022 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltakelse i aksjespareprogrammet i 2019.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.186.995 aksjer.

Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i aksjespareprogrammet har fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittspris på NOK 254,6852 pr aksje.

Detaljer om individuell allokering av aksjer til primærinnsidere er inntatt i vedlegget i denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. Verdipapirhandelloven § 3-1.

Vedlegg