Company Announcements

Equinor ASA: Meldepliktig handel

Source: OMX
Equinor ASA: Meldepliktig handel

Equinors aksjespareprogram for ansatte i USA viderefordeler bonusaksjer til primærinnsider. Detaljer om allokeringen er vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1.

Vedlegg