Company Announcements

Fluxys Belgium: Gereglementeerde informatie - resultaten 2021

Source: OMX
Fluxys Belgium: Gereglementeerde informatie - resultaten 2021

30 maart 2022 18:30 u. – Gereglementeerde informatie: overzicht jaarresultaten 2021

 • Geconsolideerde omzet neemt toe tot € 573,2 miljoen (2020: € 560,6 miljoen) en het geconsolideerde nettoresultaat stijgt naar € 75,5 miljoen (2020: € 73,2 miljoen)
 • Fluxys Belgium in de bres voor het noodweer
 • Klaar voor het net van de toekomst: ambitie om in 2026 eerste waterstof- en/of CO2-infrastructuur klaar te hebben voor de gebruikers
 • Op schema om eigen broeikasgasemissies te halveren tegen 2025
 • Voorstel aan de algemene vergadering van 10 mei 2022: brutodividend van € 1,38 per aandeel (2020 : € 1,37 per aandeel)
 • Vervoer: ons net draaischijf voor Duitsland en Nederland
 • LNG-terminalling
  • Meer scheepstrafiek en laadbeurten LNG-trailers
  • Bio-LNG beschikbaar
  • Bijkomende hervergassers met zeewater en extra trucklaadstations in aanbouw
 • Opslag: tariefdaling en nieuw innovatief dienstenpakket 

Klik op de onderstaande link voor het volledige persbericht

Bijlage